OR-ondersteuning en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) bundelen krachten

OR-ondersteuning, uitzendbureau en intermediair voor de medezeggenschap, en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), kennis en leernetwerk voor cliëntenraden in de zorg, hebben hun expertise gebundeld.

Om zowel cliëntenraden te helpen bij hun zoektocht naar de juiste ondersteuning als ambtelijk secretarissen van cliëntenraden te helpen bij het vinden van de geschikte opdracht of baan.

Cliëntenraden in de zorg geven gevraagd en ongevraagd advies en hebben instemmingsrecht op  beleid en op besluiten die gevolgen hebben voor cliënten. Hun rechten en plichten zijn vastgelegd in de wet Wmcz-2018. Zo hebben cliëntenraden ook recht op professionele, onafhankelijke ondersteuning van een ‘Ambtelijk Secretaris’ (ook wel ondersteuner genoemd). Deze functionaris ondersteunt, coacht en begeleidt de raad bij de uitvoering van zijn werk. Om cliëntenraden te helpen bij hun zoektocht naar de juiste Ambtelijk Secretaris werken OR-ondersteuning en NCZ samen. Bij NCZ zijn honderden ondersteuners van cliëntenraden actief binnen het netwerk en bij OR-ondersteuning staan ruim 900 medezeggenschapsprofessionals ingeschreven; ambtelijk secretarissen, adviseurs medezeggenschap, coaches of notulisten; ervaren tot zeer ervaren; verspreid over het hele land.  

Hiermee hopen OR-ondersteuning en NCZ cliëntenraden te helpen aan essentiële, professionele, onafhankelijke (soms tijdelijke/ter vervanging) ondersteuning.    

Persbericht OR-ondersteuning en NCZ bundelen krachten


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liza Arends
Directeur
OR-ondersteuning

E-mail: Liza@or-ondersteuning.nl

Tel: 0182 231 270 

Blekerssingel 37, 2806 AB  Gouda

www.or-ondersteuning.nl

Marika Biacsics – van der Horst
Directeur – bestuurder
Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)

E-mail: marika@ncz.nl 

Tel: 06 51 22 25 05

Loostraat 58, 6924 AH, Loo

www.ncz.nl / www.asclientenraad.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *