Doe mee aan het onderzoek naar de invloed van cliëntenraden

De coronacrisis valt samen met het van kracht gaan van de nieuwe medezeggenschapswet (Wmcz2018). Inmiddels bevinden we ons in de tweede virusgolf. Is het nu anders dan tijdens de eerste golf? Komt dat door de nieuwe wet? Of juist niet? Wordt u betrokken en geïnformeerd? Of wordt u gevraagd om advies en instemming? Heeft u daadwerkelijke invloed op coronamaatregelen en hoe dan? Kortom: Helpt de nieuwe wet bij het (nog) beter functioneren van de cliënten inspraak en medezeggenschap, vooral nu tijdens de coronacrisis?

Wanneer

Vanaf maandag 9 november 2020 start NCZ in samenwerking met Circlelytics, met het online onderzoek naar de invloed van clientenraden op coronamaatregelen.

Hoe

Wij nodigen (centrale) cliëntenraden, hun voorzitters, trainers en ondersteuners uit om drie vragen te beantwoorden. Dat kan uiteraard anoniem. De vragen zijn als volgt:

Bent u (of kent u, als trainer of ondersteuner) als cliëntenraad betrokken en geïnformeerd bij belangrijke wijzigingen die worden doorgevoerd in het kader van het Coronavirus? Licht uw ja of nee-antwoord toe met een concreet, recent voorbeeld.

Bent u (of kent u, als trainer of ondersteuner) als cliëntenraad gevraagd om Instemming bij belangrijke, voor patiënten geldende, Corona maatregelen? Licht uw ja of nee-antwoord toe met een concreet, recent voorbeeld.

Heeft u als cliëntenraad (of herkent u dit, als trainer of ondersteuner) daadwerkelijke invloed (gehad) op belangrijke wijzigingen die worden doorgevoerd vanwege het Coronavirus? Licht uw ja of nee-antwoord toe met een concreet, recent voorbeeld.

Tweede ronde

Na het beantwoorden van de vragen, ontvangen deelnemers vanaf 24 november een uitnodiging voor een tweede ronde. In deze tweede ronde kunnen deelnemers de antwoorden van anderen lezen en helpen beoordelen. Natuurlijk weer anoniem. Dat kan leerzaam en inspirerend zijn! En gezamenlijk krijgen we daardoor duidelijkheid over de stand van de cliënten medezeggenschap tijdens de coronacrisis. En waar cliëntenraden het meeste achter staan en waarom. En natuurlijk delen wij de uitkomsten met alle deelnemers.

Link naar het onderzoek:

Deelnemen aan het onderzoek naar de invloed van cliëntenraden op coronamaatregelen 

QR-code naar onderzoek:

 

Vergelijkbare berichten

4 reacties

  1. Als CRaad zijn wij voortdurend geinformeerd door de voorzitter van de Raad van Bestuur over belangrijke ontwikkelingen rond het Corona Virus. Dat gebeurde vanaf half maart tot en met half september. Eerst dagelijks, later wekelijks of maandelijks. Wij ontvingen ook schriftelijke informatie (overzichten) en zijn tenslotte in vergaderingen bijgepraat.

    Sinds in oktober er weer een toename was aan patienten, is de voorlichting weer opgestart en worden wij weer op de hoogte gesteld.

    In deze periode is ons niet om advies gevraagd. Wel werd na de eerste golf een aantal adviezen gevraagd m.b.t. de tweede golf en de aanpassingen die men dan wilde doorvoeren. Wij hebben het ziekenhuis ook onze zorg gezegd over het afschalen van de reguliere zorg enz.

    Er is ook contact geweest met de functionaris die verantwoordelijk is voor de veilighei en wij hebben een zgn. COVID ronde gelopen.. Waar mogelijk en nodig hebben wij ook aanwijzingen gegeven.

    1. Hartelijk dank voor je reactie, Gerard! Gelukkig kan ik nu al, op basis van de reacties die er zijn, zien dat de meeste cliëntenraden goed geïnformeerd en betrokken worden! Als het gaat over daadwerkelijke adviezen, instemmingen en uiteindelijk invloed, ligt het percentage een stuk lager. Of dit komt door de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, of dat dit standaard is, dat zou ik nog graag nader onderzoeken. Hartelijke groeten, Marika Biacsics

  2. Ik zie dat ik te laat ben om hier nog aan mee te doen. Als voorzitter van de Cli:entenraad van MCL ben ik desalniettemin nieuwsgierig naar de uitkomsten. Kan ik hier alsnog inzage in krijgen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *