eHealth beleid Schippers hamerstuk tijdens debat zorgbegroting

www.smarthealth.nl

eHealth beleid Schippers hamerstuk tijdens debat zorgbegroting

De Tweede Kamer lijkt zich in grote lijnen te kunnen vinden in het eHealth en innovatie beleid van Minister Schippers. Tijdens de bespreking van de VWS-begroting gisteren en vandaag waren de Kamerleden en de minister het vooral eens over de noodzaak van de opschaling van eHealth om de zorg beter en goedkoper te maken.

De timing van het debat is gunstig voor de minister. Ze stuurde de Kamer onlangs een voortgangsrapportage over haar eHealth-beleid waarin ze uit de doeken doet welke maatregelen ze heeft genomen om opschaling van succesvolle initiatieven te bevorderen. In haar inleiding en in de schriftelijke beantwoording van kamervragen verwees ze dan ook veelvuldig naar die recente brief, die overigens nog niet tot alle kamerleden leek te zijn doorgedrongen.

Creatievelingen, patiënten en artsen

“Er zijn ontzettend veel initiatieven die de zelfredzaamheid van mensen ondersteunen en de zorg beter en goedkoper maken, maar vaak blijven die vondsten hangen in een pilot of ze komen alleen lokaal van de grond”, zei Schippers vanochtend. Dat heeft volgens haar uiteenlopende oorzaken: ICT-problemen voorop, maar ook koudwatervrees en onbekendheid bij zorgverleners en patiënten. Ook vragen en zorgen over informatie-uitwisseling en risico’s en bekostiging zitten een echte doorbraak volgens haar vaak in de weg. “Daarvoor moeten we samen aan tafel. Niet alleen de creatievelingen en de knappe knoppen, ook patiënten en artsen erbij, want die moeten het uiteindelijk gebruiken. Daarom zetten we in op een netwerk waar al deze kennis aanwezig is en waarmee ook startups vanaf het begin hun voordeel kunnen doen.”

eHealth beleid Schippers hamerstuk tijdens debat zorgbegroting
“Beeldbellen als aanvulling op bestaande zorg”

Schippers benadrukte dat toepassingen als beeldbellen en zorgrobots niet de plaats innemen van menselijk zorgverleners, maar een aanvulling daarop zijn. “Uit een pilot blijkt ouderen enthousiast zijn over een zorgrobot. Die geeft vrijheid en privacy. Niet in de plaats van de thuiszorg, maar als waardevolle aanvulling op de thuiszorg, voor de andere uren van de dag. Ik ben blij dat ik – als het ooit nodig is – op afstand kan zien of mijn moeder haar medicijnen wel genomen heeft. Langsgaan en omkijken naar elkaar laten zich niet vervangen, maar wel aanvullen door technologie”, aldus de minister.

“Er is al ruimte voor eHealth in bekostiging”

Schippers antwoordde op vragen van kamerlid De Lange (VVD) dat er weliswaar meer ruimte moet komen voor eHealth in de bekostiging, maar dat er ook al veel meer mogelijk is dan zorgaanbieders denken. In haar schriftelijke antwoord schrijft ze: “Zo is er bijvoorbeeld het misverstand dat een consult door de huisarts altijd face-to-face plaats moet vinden. Dit staat nergens in de regels en een videoconsult via Skype wordt dus ook vergoed. Ik wil hierbij benadrukken dat – zolang het niet om een wezenlijk andere zorginhoud gaat – veel eHealth-toepassingen onderdeel zijn van het verzekerde pakket (CVZ, eHealth-standpunt 2011). Dit moeten we dus nadrukkelijker onder de aandacht brengen. De belemmering zit vaak niet in de ruimte in de wet- en regelgeving, maar in het onvoldoende benutten van deze ruimte door verzekeraars en aanbieders om hier afspraken over te maken. In de bekostiging van huisartsenzorg en wijkverpleging is hiervoor al extra ruimte gecreëerd.”

De Eerste kamer komt er niet uit

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens?

Opvallend is dat geen enkel kamerlid geïnteresseerd lijkt in de voortgang van de wet die de rechten van consumenten regelt rond de elektronische verwerking van hun medische gegevens. Wellicht komt dit dossier vanmiddag nog aan de orde. Schippers loodste die wet vorig jaar zomer door de Tweede Kamer, in de hoop dat die ook snel door de Eerste Kamer zou worden aangenomen. Maar na een onoverzichtelijke deskundigenbijeenkomst begin dit jaar ligt de behandeling van deze wet feitelijk stil. Eerder liepen de gemoederen over dit spook uit de LSP-periode hoog op in de Tweede Kamer. De privacy-discussie rond medische gegevens is voor kamerleden kennelijk toch minder interessant dan de inzet van zorgrobots of Skypen met de dokter.

Download hier een pdf bestand met het artikel

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *