Bron: waardigheidentrots.nl

Elk verpleeghuis is bezig met het voorkómen van coronabesmettingen en met het beschermen van cliënten en medewerkers. Het programma Waardigheid en trots op locatie biedt per 26 mei 2020 een nieuwe vorm van ondersteuning aan. Verpleeghuizen kunnen vrijwel direct ondersteuning op maat ontvangen bij urgente coronavraagstukken.

Corona-ondersteuning kan bijvoorbeeld geboden worden bij infectie- en viruspreventie, hygiënisch en veilig werken, vormgeven van bezoekregeling, het inhuizen van nieuwe bewoners of bij crisis. Maar ook kan het gaan om vraagstukken als gevolg van de coronapandemie, zoals anderhalve-meter-zorg, stervensbegeleiding of financiële en personeelsvraagstukken. Deskundige coaches staan klaar om te helpen.

Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen over de corona-ondersteuning en meld je direct aan via Waardigheidentrots.nl/corona-ondersteuning!

Voor wie is corona-ondersteuning bedoeld?

Het ondersteuningsaanbod is bedoeld voor alle verpleeghuisorganisaties en -locaties. Daarnaast kunnen PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren en geclusterde woonvormen V&V deelnemen. Organisaties hoeven geen deelnemer te zijn van het huidige programma Waardigheid en trots op locatie. Uiteraard kunnen deelnemers van Waardigheid en trots op locatie ook een beroep doen op dit corona-ondersteuningsaanbod.

Geen kosten

Het verschil met het huidige programma Waardigheid en trots op locatie is dat er geen scan nodig is en dat coaches vrijwel direct en kortdurend ondersteuning verlenen. De ondersteuning is gericht op urgente problemen en duurt tot maximaal 4 maanden. De exacte duur en intensiteit is afhankelijk van de vraagstukken die in een organisatie of op een locatie spelen.  Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden voor deelnemende organisaties.

Samenwerking door kennispartijen

Binnen de verpleeghuissector wordt stap voor stap gewerkt naar het ‘nieuwe normaal’. Dat is waarschijnlijk nodig totdat er een vaccin beschikbaar is. In de COVID-19 Kamerbrief van 20 mei 2020 is gesproken over de vervolgaanpak verpleeghuizen. Onderdeel van de aanpak is dit aanbod om coronagerelateerde ondersteuning aan te bieden aan verpleeghuizen die hulp nodig hebben.

Op verzoek van het ministerie van VWS werken verschillende landelijke en regionale netwerken samen op het gebied van kennis en ondersteuning voor verpleeghuizen. De samenwerkende partijen zijn het RIVM, de academische netwerken ouderenzorg, GGD, Actiz, de ABR-coalitie en het programma Waardigheid en trots op locatie van Vilans.

Meer weten

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *