Marika Biacsics, directeur NCZ

2021 was een bijzonder jaar waarbij we de eerste 6 maanden van het jaar gedeeltelijk of geheel in een lockdown zaten! Corona overheerste al het nieuws en had impact op alle facetten van het leven in het algemeen en van de zorg in het bijzonder. Het was het jaar van volhouden en van moed houden.

In de zomermaanden gingen wij weer aan de slag met het ondersteunen van clientenraden op locaties. Maar ook dat stond vaak en veel in het teken van corona. Clientenraden wilden hun rol tijdens de lock-downs evalueren. Of zij wilden zich bezinnen op hoe zij in de toekomst in een soortgelijke situatie zouden willen reageren of er was een uitbraak op een locatie.

Daarnaast waren veel organisaties nog niet toegekomen aan het opstellen en vaststellen van een Medezeggenschapsregeling en op veel plekken was (en is) men druk bezig om de Wmcz 2018 te implementeren. Dit betekent in veel gevallen een nieuwe structuur van de medezeggenschap en daaraan gekoppeld een nieuwe verdeling van taken etc.

En toen de trein net op stoom kwam deed de Omikron variant intrede waardoor we vanaf eind december weer in een maandenlange lockdown terecht kwamen. En cliëntenraden weer online moesten vergaderen waardoor de moed bij veel mensen in de schoenen zakte.

Veel clientenraden bestaan uit cliënten en/of verwanten en met name voor deze doelgroepen was en is voorzichtigheid geboden.  De druk op de zorg was hoger dan hoog. Niet alleen IC medewerkers waren aan het einde van hun Latijn maar in de gehele zorgsector waren de gevolgen van de Omikron-variant voelbaar en zichtbaar.

Ondanks dit alles staan de ontwikkelingen op het terrein van medezeggenschap niet stil! Niet alleen clientenraden hebben vanaf 2020 Instemmingsrecht, ook verpleegkundige/verzorgende adviesraden hebben vanaf 2020 instemmingsrecht op het volledige jaarlijkse kwaliteitsplan van verpleeghuizen.

De roep om meer zeggenschap voor patiënten en hun vertegenwoordigers, meer inspraak en participatie voor cliënten/bewoners en meer en betere medezeggenschap voor medezeggenschapsorganen in de zorg neemt toe.

Door corona is het besef ontstaan dat we elkaar hard nodig hebben om de zorg draaiende te houden en dat we een cultuurverandering nodig hebben om de zorg toekomstbestendig te maken. Met alleen nieuwe wetgeving komen we er niet!

Ondanks alle perikelen in 2021 hebben wij 55 incompany trainingen verzorgd. Soms geheel of gedeeltelijk online, soms 3x van datum veranderd, maar toch. Wij zijn dus evengoed druk bezig en altijd wel ergens te vinden in het land! Verder hebben we veel webinars gegeven, zelf en samen met anderen. En online inspiratiesessies. En om vooral de verbinding te blijven houden hebben we extra veel interviews afgenomen, online enquêtes en dialogen gehouden, filmpjes gemaakt, podcasts opgenomen en een e-magazine geproduceerd.

Als klap op de vuurpijl hebben we in 2021 Beroepsorganisatie ASC opgericht!

Bekijk hier ons Jaaroverzicht 2021 in vogelvlucht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *