ASC

Onderzoek naar taken en uren Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

(Centrale) Cliëntenraden hebben recht op professionele onafhankelijke ondersteuning bij hun werkzaamheden, conform de Wmcz2018.

Deze ondersteuning biedt de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad (ASC), alias Cliëntenraad Ondersteuner of Cliëntenraad Coach.

De ASC is in dienst van de organisatie of wordt op freelance/zzp basis ingehuurd. Hij/zij werkt voor de cliëntenraad en neemt opdrachten aan van de voorzitter.

De functie Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is in opmars en ontplooit en ontwikkelt zich voortdurend.

 

Inspiratiebijeenkomst Profileren en Positioneren als ASCBeroepsorganisatie ASC is een onderdeel van NCZ en wil bijdragen aan nog meer erkenning en een nog betere inbedding in de zorg, van het beroep Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.
Door middel van een gecertificeerde beroepsopleiding, belangenbehartiging, kennisdeling en advies en ondersteuning.

Om het recht op ondersteuning voor (centrale) cliëntenraden, ook écht tot zijn recht te laten komen, is er nog veel te doen.

Eén van de grote stappen vooruit is onze CPION-gecertificeerde, beroepsgerichte, registeropleiding op HBO-niveau tot Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad. Deze opleiding is geïnitieerd door ondersteuners uit het werkveld en ontwikkeld door NCZ. Inmiddels zijn er al meer dan honderd diploma’s behaald. En blijft de belangstelling groeien.

Een volgende logische stap is onze Beroepsorganisatie ASC: van en voor ambtelijk secretarissen en ondersteuners. Er zijn al honderden mensen actief in deze functie. Door de uitbreiding van de reikwijdte van de WMCZ-cliëntenraad-verplichting zal dit aantal de komende jaren blijven groeien. Tijd voor verbinding dus.

ASC is graag kartrekker van de beroepsorganisatie waar groei, door ontwikkeling en kennisdeling centraal staan.

Waar houdt ASC zich onder meer mee bezig:

  • Opleiding, training, coaching, intervisie en bijscholing
  • Onderlinge kennisbevordering en kennisdeling
  • Belangenbehartiging bij stakeholders
  • Aanzien en erkenning van het beroep vergroten
  • Functieprofielen en functiewaarderingen bestendigen
  • Arbeidsvoorwaarden waarborgen
  • Bemiddeling bij interne geschillen
  • Intermediaire bij werving en selectie

 

Meer informatie over het lidmaatschap van ASC

Flyer met informatie over ASC

NCZ