NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden

Gezien de vele, complexe veranderingen die zich momenteel in de gezondheidszorg voltrekken biedt het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam een een reeks masterclasses aan. De masterclasses zijn bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen, Cliëntenraad Ondersteuners maar ook voor klachtenfunctionarissen, Ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg.  

Tijdens de masterclasses zullen gerenommeerde docenten van het iBMG telkens één actueel beleidsthema behandelen waarbij ook uit wordt gegaan van het cliënten perspectief. Deelnemers krijgen hierdoor meer kennis van de huidige veranderingen in de zorg. Dit zal cliëntenraden in staat stellen om cliënten medezeggenschap beter in te vullen. Belangrijk voor cliënten medezeggenschap is o.a. de interne communicatie van een cliëntenraad met de verschillende geledingen in het ziekenhuis c.q. de zorginstelling. Tijdens de masterclasses kan een goede interactie ontstaan tussen de diverse deelnemers. 

Download HIER de folder over de masterclasses.

Datum, Locatie en een beknopte omschrijving van de masterclasses:  

Masterclass 1 dinsdag 24 februari van 13.00 – 16.00 uur bij NPCF Utrecht. Gereguleerde concurrentie in de zorg: hoe & waarom? Door Prof. dr. Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering

 • Hoofdlijnen Nederlandse curatieve zorgstelsel
 • Evaluatie zorgstelsel: wat werkt wel & wat (nog) niet?
 • Knelpunten voor patiënten

Masterclass 2 dinsdag 31 maart van 13.00 – 16.00 uur bij NPCF Utrecht De toekomst van de langdurige zorg: kansen & risico’s. Door Prof. dr. Erik Schut, hoogleraar gezondheidseconomie

 • Nieuwe taakverdeling zorgverzekeraars en gemeenten
 • Kansen & risico’s van de hervorming van de langdurige zorg
 • Rol van cliënten en hun vertegenwoordigers

Masterclass 3 dinsdag 28 april (o.v.) van 13.00 – 16.00 uur bij NPCF Utrecht De medezeggenschap van cliënten: wat gaat er veranderen? Door Prof. mr. dr. drs. Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg

 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
 • Wet goed bestuur in de zorg
 • Welke veranderingen staan op stapel?

Masterclass 4 dinsdag 9 juni van 13.00 – 16.00 uur bij NPCF Utrecht Fusies in de gezondheidszorg: is groter altijd beter? Door Mr. Dr. Edith Loozen, universitair docent mededingingstoezicht in de zorg

 • Toezicht Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Zorgspecifieke fusietoets door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rol van cliëntenraden en patiëntenorganisaties

 

iBMG

Over het iBMG en de docenten: Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is een toonaangevend multidisciplinair instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Het iBMG is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De masterclasses worden verzorgd door een team van gerenommeerde docenten, te weten Martin Buijsen, Edith Loozen, Erik Schut, en Wynand van de Ven.

Martin Buijsen is hoogleraar recht & gezondheidszorg bij de Erasmus School of Law (ESL) en het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij geeft leiding aan de interfacultaire sectie Recht & gezondheidszorg, alwaar onderzoek op het terrein van het gezondheidsrecht verricht wordt, en van waaruit gezondheidsrechtelijk onderwijs aangeboden wordt drie faculteiten: ESL (rechten), iBMG (gezondheidswetenschappen) en Erasmus Medisch Centrum (geneeskunde). Sinds 2009 is hij tevens coördinator van de masteropleiding Recht van de gezondheidszorg (ESL). Zijn onderwijs en onderzoek bestrijkt het hele domein van het gezondheidsrecht, waarbij hij zich niet beperkt tot het nationale recht. Centraal staan evenwel juridische vraagstukken op de terreinen van de zorgverlening, de zorgfinanciering en de zorgverzekering.

Edith Loozen is universitair docent mededingingstoezicht in de zorg bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de ordening van zorgmarkten en de toepassing van het algemene en zorgspecifieke mededingingsrecht in de zorg. Zij fungeert tevens als raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (de bestuursrechter voor geschillen op grond van de Mededingingswet en de Wet marktordening gezondheidszorg). Voorafgaand aan haar overstap naar de wetenschap was zij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, mededingingsjurist bij Shell International, en expert/juridisch adviseur dagelijks bestuur bij/van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Erik Schut is hoogleraar gezondheidseconomie bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1995 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over concurrentie in de gezondheidszorg. Schut is auteur van een groot aantal nationale en internationale publicaties over gezondheidseconomie en gezondheidszorgbeleid. In 2009 was hij betrokken bij de eerste evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Voorts was hij lid van diverse adviescommissies op het gebied van organisatie en financiering van de gezondheidszorg, zoals de SER-commissie over langdurige zorg (AWBZ) en de Evaluatiecommissie Integrale bekostiging van chronische zorg. Momenteel is hij lid van de SER-commissie die adviseert over het betaalbaar houden van de zorg.

Wynand van de Ven is hoogleraar sociale ziektekostenverzekering bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op zorgverzekeringen, gereguleerde concurrentie, risicoverevening, zorginkoop, prestatiebekostiging, keuzen in de zorg en internationale vergelijkingen. Hij heeft ervaring met advies- en bestuursfuncties bij zorgverzekeraars, politieke partijen, overheid, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en andere organisaties in de zorg. Van de Ven is lid (geweest) van diverse adviescommissies (Sociaal Economische Raad, Gezondheidsraad, Commissie-Dunning) en redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Als adviseur, van onder andere de Wereldbank en de Wereld Gezondheid Organisatie, heeft hij het zorgstelsel (inclusief honoreringssystemen) bestudeerd in Chili, Israël, Nieuw-Zeeland, Polen, Rusland, Zweden en Zuid-Afrika. NPCF Over NPCF: Patiëntenfederatie NPCF is een koepel van zo’n 30 organisaties die zich sterk maakt voor alle mensen die zorg nodig hebben. Het bezoekadres: Patiëntenfederatie NPCF Piet van Dommelenhuis Churchilllaan 11, 6e etage 3527 GV Utrecht Bereikbaarheid: Met de auto: Kijk hier voor een routebeschrijving die u kunt uitprinten Met Openbaar Vervoer (vanaf Utrecht CS): Sneltram richting IJsselstein of Nieuwegein vertrektijd: iedere 7 minuten reistijd: 7 minuten halte: 5-Mei plein Loop vervolgens richting winkelcentrum Kanaleneiland en ga aan de linkerkant om het gebouw heen: om de hoek is de ingang van het Piet van Dommelenhuis. Bus 24 of 29 richting Papendorp: Uitstappen bij de (vijfde) halte ‘Churchilllaan’ tegenover winkelcentrum Kanaleneiland. Plan hier uw reis via www.9292ov.nl »» De kosten:

 • Per masterclass: € 125,- voor NCZ leden en € 150,- voor niet-leden
 • Per reeks van 4 masterclasses: € 450,- voor NCZ-leden en € 550,- voor niet-leden

Klik hier om u in te schrijven.  U kunt ook een mail sturen naar: info@ncz.nl. Vermeld in de mail duidelijk uw naam, de naam van de zorginstelling, het factuuradres en de masterclass(es) waar u zich voor aan wilt melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter NCZ: 0651222505 of Marika@ncz.nl

Vergelijkbare berichten

2 reacties

 1. Geachte lezer,

  De workshops zijn ‘’te’’ abstract van opzet rekening houdend met het feit dat de meeste leden van cliëntenraden ‘’ouderen’’ zijn, die op vrijwillige basis meestal voor/namens een familielid in de raad zitting nemen. Hun deelname heeft meestal te maken met klachten over de kwaliteit van zorg in de instelling. Is het niet mogelijk om ook een workshop ‘’Jip en Janneke in de cliëntenraad” te organiseren met een spreker en casussen uit de praktijk?

  Met vriendelijke groet,

  Louis Smeets
  Voorzitter Cliëntenraad Careyn
  Voorzitter voorzittersoverleg Stichtse Vecht
  Secretaris/penningmeester WMO-raad Sociaal Domein Stichtse Vecht

  1. Geachte heer Smeets, beste Louis,

   Excuses; ik heb uw bericht over het hoofd gezien! Ik hoop dat u mijn antwoord ontvangt. Het klopt dat de masterclasses van een vrij abstract niveau zijn. Ik deel uw mening dat er veel ouderen lid zijn van cliëntenraden. Voor deze doelgroep bieden wij dan ook laagdrempelige workshops en themadagen aan. Dat kan ook op locatie zodat er niet gereisd hoeft te worden en een programma kan in overleg/samenwerking vastgesteld worden. Daarnaast zijn wij bezig met ‘cliënten medezeggenschap nieuwe stijl’ omdat cliënten een hogere indicatie hebben wanneer zij een zorginstelling binnen komen zijn zij vaak niet meer in staat zitting te nemen in een cliëntenraad door hun gezondheidstoestand. Familieleden en mantelzorgers staan momenteel behoorlijk onder druk door de bezuinigingen in de zorg dus ook binnen die doelgroep wordt het werven van nieuwe leden moeilijker. Wij pleiten voor goede profielen, kwaliteitszetels en een gemengde samenstelling van de cliëntenraad. (werven van cliënten/aanverwanten maar ook van leden van buitenaf) De masterclasses zullen hopelijk kunnen bijdragen aan het beter invullen van medezeggenschap. De masterclasses kunnen gevolgd worden door (centrale) cliëntenraadsleden en netwerkpartners. Leden van Centrale Cliëntenraden adviseren vaak op beleidsmatig niveau. Cliëntenraden van ziekenhuizen adviseren doorgaans ook over meer algemene en beleidsmatige zaken. Ook kunnen Ambtelijk Secretarissen/Cliëntenraad Ondersteuners, klachtenfunctionarissen, managers, toezichthouders, bestuurders enz. deelnemen aan de masterclasses. Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord. U kunt mij anders gerust bellen of mailen! T: 0651222505 E: marika@ncz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *