Mijnkwaliteitvanleven.nl 

mijnkwaliteitvanleven.nl
Fotografie: Studio Oostrum

UPDATE:

De vernieuwde website www.mijkwaliteitvanleven.nl is online!

Hier kunt u de uitkomsten van onderzoek per gemeente bekijken

Lees hier persoonlijke verhalen uit een veranderend zorglandschap in de beleidsrapportage 

Mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het landelijk onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Lees hier het persbericht Zorgen om beschikbaarheid en betaalbaarheid zorg. 

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengen deelnemers in beeld wat voor hen belangrijk is. Tegelijkertijd is het een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren. Uitkomsten worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.  

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. Het is een samenwerkingsverband van Patiëntenfederatie NPCF, Nationaal Ouderenfonds, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO.

Ook voor cliëntenraden is Mijnkwaliteitvanleven.nl interessant. Het geeft gericht inzicht op welke levensgebieden mensen hinder ondervinden van de veranderingen in de zorg. Dit inzicht is te benutten als cliëntenraad vanuit de adviserende rol om de zorg te verbeteren. Breng daarom Mijnkwaliteitvanleven.nl onder de aandacht bij uw organisatie en de mensen die u vertegenwoordigd. Bovendien kunt u wellicht ook zelf meedoen of kent u mensen in uw nabije omgeving voor wie Mijnkwaliteitvanleven.nl van belang is.

Cliëntenraden die mijnkwaliteitvanleven.nl willen promoten kunnen bij NCZ digitaal promotiemateriaal opvragen zoals foto’s, artikelen, banners, advertentie e.d. 

Zo werkt Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mensen kunnen zich aanmelden via www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Twee keer per jaar ontvangen deelnemers een online vragenlijst. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen hun gezondheid ervaren en hoe zij de zorg en leefomgeving waarderen. Vragen uit de vragenlijst zijn bijvoorbeeld:

–          Hoe gelukkig en tevreden bent u met uw leven?

–          Wat is er nodig om de dingen te kunnen blijven doen die belangrijk voor u zijn?

–          Hoe waardeert u de hulp die u krijgt van mensen uit uw omgeving?

–          Hoe is het contact met de gemeente en zorgverzekeraar als u – of degene voor wie u zorgt –  hulp of hulpmiddelen nodig heeft?

Persoonlijk overzicht

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt een deelnemer een persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Het persoonlijk overzicht geeft houvast op momenten dat het niet altijd eenvoudig is om te verwoorden waar het echt om draait. Zo zijn deelnemers goed voorbereid om in gesprek te gaan met familie, zorgverlener of de gemeente. Dit overzicht is verkrijgbaar vanaf juni 2015.

Grootschalig onderzoek

Mijnkwaliteitvanleven.nl is ook een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme resultaten brengen de samenwerkende organisaties onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter in beeld komt wat het effect is van de veranderingen in de zorg. Wat merken mensen ervan in hun dagelijks leven? Half mei is op www.mijnkwaliteitvanleven.nl op basis van anonieme resultaten zichtbaar hoe het gaat met inwoners van verschillende gemeenten. Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar ontstaan knelpunten?

Hulp bij invullen

Als iemand graag wil meedoen met Mijnkwaliteitvanleven.nl, maar het niet lukt om zelf de vragenlijst online in te vullen, kunnen mensen uit de eigen omgeving helpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan één van de geregistreerde vrijwilliger langskomen.

Voor mensen die door hun conditie niet in staat zijn een eigen mening te verwoorden, wordt in samenwerking met zorgaanbieder Vivium Zorggroep (Bussum) en Alzheimer Nederland een speciale observatiemethodiek ontwikkeld. Deze zal naar verwachting in 2016 beschikbaar zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Mijnkwaliteitvanleven.nl interessant kan zijn voor u als Cliëntenraad? Stuur een mail naar info@mijnkwaliteitvanleven.nl

Meer informatie: www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Vergelijkbare berichten

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *