Bron: waardigheidentrots.nl

 

Kwaliteit verpleegzorg: ruimte voor ambitieuze aanbieders

Op 10 februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Een van de onderdelen uit het plan is een programma waarbij verpleeghuislocaties met de ambitie om best practice te worden, de ruimte krijgen deze ambitie waar te maken.

Uitbreiding aantal deelnemers

Afgelopen jaar werden ruim 650 locaties van in totaal ca. 150 zorgaanbieders opgenomen in ‘Waardigheid en trots’. Zij willen laten zien dat de cliëntgerichtheid en de kwaliteit kan toenemen door anders te gaan werken, te leren van nieuwe ervaringen en deze te delen met andere aanbieders.

Aan deze nieuwe manier van werken willen meer zorgaanbieders deelnemen. Deze enthousiaste zorgaanbieders krijgen nu de mogelijkheid om voorstellen tot deelname in te dienen. Er is ruimte voor zorgaanbieders die nog geen deelnemer zijn van Waardigheid en trots.

Voorstel indienen

Zorgorganisaties worden door de staatssecretaris en de Taskforce kwaliteit verpleeghuiszorg, bestaande uit de NPCF, LOC, ActiZ, BTN, Verenso, V&VN, ZN, IGZ en het Zorginstituut, uitgenodigd een voorstel in te dienen dat een of meerdere van de volgende thema’s betreft:

 • Deskundigheidsbevording van professionals, bijvoorbeeld:
  • via opleidingsplannen en nascholing bij het niveau en behoeften van cliënt en medewerker.
  • samenwerking met onderwijsinstituten bij inrichting van initiële opleiding, opleidingsplannen en nascholing.
 • Technologie als onderdeel van het zorgproces
 • Nieuwe werkwijzen voor het organiseren van zeggenschap van cliënten en professionals, bijvoorbeeld via het collectief – cliënten(raden) en ondernemingsraad
 • Intercollegiale toetsing door aanbieders op kwaliteit van zorg en leven.

Bekijk de checklist voor deelname zoals verstuurd bij de uitnodiging ‘Kwaliteit verpleegzorg, ruimte voor ambitieuze aanbieders.’

Tijdspad

 • Op 25 mei 2016 is van 13.30 – 16.00 uur in Nieuwegein een voorlichtingsmiddag voor belangstellenden.
 • 17 juni 2016 is de deadline voor het indienen van voorstellen.
 • Op 4 juli 2016 krijgen indieners in Nieuwegein de mogelijkheid om hun voorstellen toe te lichten.
 • Uiterlijk 22 juli 2016 is duidelijk welke voorstellen worden betrokken bij Waardigheid en trots.

Meer weten

Vergelijkbare berichten