Whitepaper PGO, Quli en de Cliëntenraad

Nu de zorg toenemend digitaliseert, moeten en willen cliënten en patiënten ook digitaal over hun zorggegevens beschikken. Ieder mens heeft namelijk het recht om ‘digitaal mee te doen’ in de maatschappij.

De overheid wil patiënten meer grip op hun gezondheidsinformatie en daarmee op hun gezondheid geven. Mensen zelf geven aan dat ze graag meer inzicht willen in hun gezondheid en dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ze daarbij kan helpen. Een PGO geeft hen regie en controle. Het zorgt ervoor dat ze meer inzicht hebben in hun gezondheid en wat ze daarvoor kunnen doen.

Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van een PGO door cliënten of patiënten en/of hun naasten voordelen:

  • Cliënten en patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor een geïnformeerde gesprekspartner;
  • Zorgverleners krijgen daardoor ook een completer beeld, mede omdat zij meer informatie over de sociale context en ervaringen kunnen krijgen, en omdat mensen zelfmetingen en andere informatie kunnen delen;
  • Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat zorgverleners een beter gesprek kunnen hebben en passendere zorg kunnen leveren.

Als cliënt, patiënt of naaste heb je veelal te maken met verschillende zorgverleners en zorgorganisaties die allemaal hun eigen portaal of eigen werkwijze hebben met betrekking tot het ter beschikking stellen van zorggegevens.

Je zou deze gegevens naar eigen inzichten willen rangschikken en eventueel aanvullen met andere persoonlijke gegevens. Daarbij wil je niet afhankelijk zijn de van de ‘beperkte koppelingen’ die een systeem heeft. Je wilt een PGO gebruiken en daarmee al je eigen zorgorganisaties op een eenvoudige manier kunnen benaderen.

Als cliëntenraad kun je het gebruik van een cliënt vriendelijk PGO aanraden, stimuleren en ondersteunen. Je kunt je achterban erover informeren. Daarna kun je vinger aan de pols houden vanuit het cliëntenperspectief bij de implementatie en uitvoering van het PGO.

Deze Whitepaper is door Hans ter Brake van Quli, in overleg met NCZ, geschreven. Quli is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) die gaat voldoen aan de MedMij-criteria. Hierover leest u meer in dit document. NCZ heeft Quli nader bekeken vanuit het cliëntenperspectief en in dat kader goed bevonden.

Download hier de Whitepaper Quli, PGO en de Cliëntenraad

Misschien ook interessant:

Webinar ‘Nut, noodzaak, toepassing en gebruik PGO’