Kamerbrief en beslisnota over de inrichting van zorgcoördinatie (in de ROAZ-regio’s)

Bron: Rijksoverheid


Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Tweede Kamer een inhoudelijke visie op- en een concreet totaalconcept van- zorgcoördinatie. 

In 2025 moet er in elke acute zorgregio (ROAZ-regio’s) een zorgcoördinatiecentrum zijn ingericht.

Het belang van zorgcoördinatie

De zorg moet voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit zijn en voor iedereen betaalbaar blijven. Dat geldt ook voor de acute zorg. Uiteraard is het beter om te voorkomen dat mensen acute zorg nodig hebben. Dat vraagt om een goede onderliggende organisatie van de zorgketen in brede zin. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Daarnaast zijn ook acties in gang gezet om te voorkomen dat een zorgvraag acuut wordt, zijn en blijven van belang.

Als er dan toch een acute zorgvraag is, is zorgcoördinatie een middel om te zorgen dat de zorgvrager de juiste zorg van de juiste zorgverlener krijgt op het juiste moment.

Kamerbrief over over inrichting zorgcoördinatie
Den Haag, 07-01-2022 Ernst Kuipers FOTO MARTIJN BEEKMAN / D66

Een belangrijke pijler

Zorgcoördinatie is voor de minister een belangrijke pijler van een toekomstbestendige acute zorg (een doelstelling uit het Coalitieakkoord) en een drager van de gewenste samenwerking tussen partijen in de acute zorgketen. Al in verschillende documenten en debatten heeft de minister het belang dat hij hecht aan zorgcoördinatie geschetst.

Het doel van zorgcoördinatie

Het doel van zorgcoördinatie is eenduidige toegang tot de zorg, eenduidige beoordeling van de urgentie van een zorgvraag en inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit. Om ervoor te zorgen dat de patiënt met een acute, maar niet levensbedreigende zorgvraag, op het juiste moment, de juiste zorg, op de juiste plek, van de juiste zorgverlener ontvangt.

De patiënt krijgt goede zorg en de zorgverlener die een plek zoekt voor een patiënt wordt ontzorgd. De druk op de acute zorg kan worden verminderd, beter worden gespreid en de capaciteit beter benut. Zorgcoördinatie levert daarmee een bijdrage aan het houdbaar maken van de zorg als geheel. Ook in het advies wordt zorgcoördinatie gezien als één van de middelen om de schaarste het hoofd te bieden.

Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie

Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie

In de beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. In dit geval over de hierboven omschreven Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie.

Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie

Misschien ook interessant voor u

Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

Kamerbrief over voortgang PGO’s

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *