Motie 52 zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars aangenomen!

Motie 52 ‘zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars’ van Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU) is op 10 november 2015 aangenomen in de Tweede Kamer.

Het dictum van de motie moest hiervoor wel iets gewijzigd worden en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

Overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars,

Overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar,

Overwegende dat de minister nu een wetsvoorstel voorbereidt dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken,

verzoekt de regering, in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn;

verzoekt de regering tevens dit eveneens mee te nemen in de consultatieronde van de wet

en gaat over tot de orde van de dag

Bouwmeester/ Dik Faber

Motie 52 zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars aangenomen!
Lea Bouwmeester Tweede Kamerlid PvdA
Motie 52 zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars aangenomen!
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid Christen Unie

Binnenkort start de internetconsultatie over de nieuwe wet. Wij houden u op de hoogte zodat ook u hopelijk uw mening zult geven!

 

Minister Schippers heeft toegezegd patiënten, cliënten en verzekerden actief te benaderen tijdens de internetconsultatie evenals tijdens de wetsbehandeling.

Lees hier ook het bericht PvdA en VVD botsen opnieuw over inspraak in de zorg

Lees hier ook het persbericht NCZ pleit voor motie zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars 

Vergelijkbare berichten

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *