Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen wijkzorg en wonen met zorg hebben binnen Sensire hun eigen cliëntenraad. De klantlijnen binnen Yunio, te weten:‘jeugdgezondheidszorg en thuisbegeleiding en maatschappelijk werk hebben één gezamenlijke cliëntenraad.
Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Sensire voor al haar locaties een bewonersraad of familieraad en voor de gehele klantlijn wonen met zorg een cliëntenraad ingesteld. Onderwerpen uit de WMCZ die betrekking hebben op de locatie worden in de bewonersraad/familieraad besproken. Onderwerpen die overstijgend zijn en dus betrekking hebben op meerdere locaties worden in de cliëntenraad wonen met zorg behandeld.

De klantlijn wijkzorg heeft een cliëntenraad die bestaat uit leden vanuit de verschillende gemeenten uit het werkgebied. In één van de gemeenten is een klankbordgroep actief. Deze klankbordgroep bestaat uit klanten en mantelzorgers die meedenken met de zorgteams over de dienstverlening en de klantcontacten. De voorzitter van die klankbordgroep is lid van de cliëntenraad wijkzorg.
Voor de cliëntgroepen van jeugdgezondheidszorg en algemeen maatschappelijk werk’ en thuisbegeleiding is een gezamenlijke cliëntenraad ingesteld; de cliëntenraad Yunio. Daarnaast heeft Sensire een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op heel Sensire zoals de strategie, de begroting, de jaarrekening en de klachtenstructuur. Gesprekspartner van de centrale cliëntenraad is de raad van bestuur.

De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter, een financieel deskundige en afgevaardigden (de voorzitters en een lid) van de cliëntenraden wonen met zorg, wijkzorg en Yunio.

Belangrijke onderwerpen in 2018 waren kwaliteit en veiligheid, leven zoals u wilt en de topstructuur. Daarnaast kregen de ontwikkeling van wijkteams naar klantteams en E-health de nodige aandacht, evenals de klantcontacten en de nieuwe wet WMCZ-2018.

Om het gehele Jaarverslag Cliëntenraad Sensire / Yunio 2018 in te zien klikt u HIER. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *