De Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 1 januari 2016 van kracht gegaan. De wet is, vijf jaar na dato, geëvalueerd. Waarbij de doeltreffendheid en effecten van de wet in praktijk (artikel 31) zijn onderzocht.

De Wkkgz heeft als belangrijkste doelen de veiligheid en de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te versterken. De wet biedt de verplichting voor zorgaanbieders om goede zorg te leveren.

Daarnaast bevat de wet bepalingen gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg, als ook op het melden van zaken die niet goed gaan.

Verder biedt de Wkkgz cliënten het recht op een laagdrempelige en effectieve behandeling van hun klachten en geschillen over de zorgverlening.

Het onderzoek

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door Nivel, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Centraal in de evaluatieopdracht staat de vraag of de doelen die de wetgever voor ogen had met de wet worden gerealiseerd.

In het evaluatierapport geven de onderzoekers aan dat de doelen die met de wet werden beoogd door het veld worden erkend en herkend. De algemene indruk is – aldus de onderzoekers – dat de wet aan het bevorderen van de beide doelen daadwerkelijk bijdraagt.

Wel zijn er, volgens de onderzoekers, onderdelen van de wet en de praktijk die kritische reflectie behoeven. Zij richten zich daarbij onder meer op:

  • de reikwijdte van de wet, bijvoorbeeld in relatie tot kleine zorgaanbieders;
  • de kwaliteit van de zorg, vooral in verband met de meldplichten;
  • de toegankelijkheid van de klacht- en geschilprocedures;
  • het toezicht, ook in relatie tot lerende zorgorganisaties.

De onderzoekers geven met hun evaluatierapport input voor deze kritische reflectie.

Zij doen 32 aanbevelingen, sommige gericht op de beleidsvorming en enkele gericht op wijziging van regelgeving.

Gezien de demissionaire status van het kabinet is het standpunt over deze evaluatie aan het volgende kabinet.

Evaluatie Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Meer Wkkgz:

 

Zorgaanbieder: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Cliënt: Klacht of Geschil

Webinar Klachten en Geschillen en de Cliëntenraad, 13 april 2021

E-Learning Klachten en Geschillen

Workshop Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg, op aanvraag

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *