Locatie Zwolle of Groningen

Ca. 4 uur per maand

Einddatum open

GEZOCHT: nieuwe leden voor de TSN cliëntenraad!


Over TSN

Vacature cliëntenraadsleden TSN Thuiszorg

TSN Thuiszorg is een aanbieder van verpleging en verzorging met een sterke regionale focus. We staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn we een betrouwbare zorgaanbieder. De zorg verandert ingrijpend en dit is breed voelbaar in de samenleving. Als TSN innoveren we mee met de veranderingen, waarbij we geloven in de blijvende (meer)waarde van thuiszorg.

Met ruim 1800 medewerkers die werkzaam zijn op onze drie woonzorg locaties, in onze 85 wijkteams en specialistische teams leveren wij professionele zorg aan onze cliënten en bewoners. We bieden daarnaast personenalarmering en hebben een eigen ledenservice, waarmee cliënten korting kunnen krijgen op comfortdiensten. Samen met andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) organiseren we de zorg altijd dichtbij en voelen onze cliënten zich met recht ‘verzorgd door TSN’. TSN verleent zorg in de volgende regio’s: Groningen, Twente, Drenthe en Apeldoorn.

TSN is op zoek naar nieuwe leden voor de TSN cliëntenraad!

De extramurale cliëntenraad (CR) van TSN bestaat uit betrokken en enthousiaste vrijwilligers, die in het werkgebied van TSN wonen. De CR behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van TSN Verzorging & Verpleging en heeft de bevoegdheid op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling TSN gevraagd of ongevraagd advies te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld over belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van TSN Verzorging & Verpleging, het vaststellen of wijzigen van een klachtenregeling voor cliënten of het vaststellen van beleid op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid of hygiëne van cliënten. Allemaal onderwerpen, die direct de zorg en de dienstverlening van cliënten aangaan. Ook is het de taak van de CR knelpunten in de uitvoering van het beleid en de behoeften van de clienten te signaleren.

Wie kunnen er CR lid zijn?

Leden van de CR kunnen cliënt, een familielid of een mantelzorger van een cliënt zijn. In ieder geval iemand die betrokken is bij TSN, enthousiast en kritisch is. Daarnaast is van belang, dat u:

 • Tijd en energie heeft om stukken te lezen;
 • mobiel bent / kunt reizen voor het bijwonen van vergaderingen (de CR vergadert gemiddeld 5 à 6 dagen per jaar fysiek in Zwolle of Groningen);
 • in staat bent zich goed in woord en geschrift uit te drukken;
 • computervaardig bent (u krijgt een laptop of tablet van TSN ter beschikking);
 • bereid en in staat bent fysieke en/of digitale externe trainingen te volgen en dat u daar verslag van kunt doen;
 • overleg- én sparringpartner kunt zijn voor de algemeen directeur;
 • graag contact onderhoudt met cliënten en zich kunt inleven in de positie van de cliënt/zorgvrager;
 • gericht bent op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kunt laten zien;
 • de cliëntenraad ziet als een team van goedwillende vrijwilligers met verschillende kwaliteiten.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een enthousiaste, actieve en betrokken CR, die denkt vanuit het cliëntbelang en wiens stem en mening wordt gehoord en gewaardeerd binnen de organisatie;
 • de mogelijkheid tot het volgen van gerichte scholing/opleiding voor het correct kunnen invullen van de rol van CR-lid;
 • laptop of tablet van TSN;
 • geïndexeerde jaarlijkse vergoeding;
 • TSN faciliteert de ambtelijke ondersteuning van de CR.

Solliciteren

Bent u of kent u iemand die een bijdrage wil leveren aan de cliëntenraad van TSN om gezamenlijk de belangen van de cliënten te behartigen? Wilt u meer informatie? Laat het ons weten via: clientenraad@tsn-thuiszorg.nl

Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Misschien ook interessant voor u

De uitdagingen voor cliëntenraden in de Thuiszorg

E-learning ‘Uw eerste stappen als cliëntenraadslid’

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *