De nieuwe Wet zorg en Dwang (Wzd) vervangt de BOPZ en regelt vanaf 1 januari 2020 onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die zorg krijgen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg aan huis. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat mensen in principe vrijheid hebben. Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. De organisatie moet beleid opstellen waarin de nieuw aan te stellen functionarissen in het kader van deze wet zijn meegenomen. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd.

Download hier een brochure over wat de Wet zorg en dwang voor cliëntenraden betekent.
Deze handreiking is ontwikkeld door Raad op Maat, in opdracht van het ministerie van VWS.

Bekijk hier de Workshop Cliëntenraad en de Wet Zorg en Dwang op 4 februari in Nieuwegein

Bekijk hier de Workshop Cliëntenraad en de Wet Zorg en Dwang op maat

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *