Locatie Utrecht, Zeist of Doorn

Ca. 30 uur per maand

Einddatum 27 januari 2023

Deze vacature is inmiddels vervuld!

Lid Cliëntenraad Diakonessenhuis / MSBD (Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad)

Staf/Management | 30 uur per maand


Hier kom je te werken

Het Diakonessenhuis is een modern algemeen ziekenhuis en bestaat al bijna 180 jaar. Het ziekenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis met drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het Diakonessenhuis levert medische- en verpleegkundige zorg van hoge kwaliteit en geeft oprechte persoonlijke aandacht, van mens tot mens. Patiënten waarderen het Diakonessenhuis met een gemiddeld cijfer van 8,5. Het Diakonessenhuis geeft bijna alle soorten zorg en is expert in spoedzorg, geboortezorg, zorg voor mensen met kanker en zorg voor ouderen. Ook is het erg goed in operaties bij liesbreuken en het behandelen van allergie en pijn.

Dit ga je doen

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het Diakonessenhuis.
De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis over uiteenlopende onderwerpen. De taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De Cliëntenraad van het Diakonessenhuis/MSBD bestaat uit zes personen met een brede deskundigheid en ruime ervaring in de zorgsector. De Cliëntenraad denkt namens alle cliënten mee met belangrijke beleidsthema’s en de uitvoering hiervan. 

De Cliëntenraad komt ten minste tien keer per jaar samen en vergadert regelmatig met de Raad van Bestuur. Daarnaast overlegt de Cliëntenraad ook met het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad, onderdeel van de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis. Tevens is de Cliëntenraad betrokken bij diverse projecten van het Diakonessenhuis die direct effect hebben op cliënten, hun familie of naasten. Vanuit die betrokkenheid is er frequent contact met medewerkers van de organisatie. De leden van de Cliëntenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Dit bieden zij

  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen het Diakonessenhuis en zo de positie van cliënten te versterken;
  • Een prettige sfeer voor de uitoefening van de taken van de Cliëntenraad;
  • Een vrijwilligersvergoeding op basis van een inzet van 30 uur per maand (circa één dag per week).

Dit heb je in huis

Ze willen graag dat u als lid van de Cliëntenraad:

  • Brede belangstelling heeft voor de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder;
  • Als cliënt bekend bent met ons ziekenhuis c.q. woonachtig bent in het verzorgingsgebied van het Diakonessenhuis;
  • In staat bent om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;
  • Beschikt over een onafhankelijke, kritische en constructieve houding;
  • Communicatief vaardig bent en kunt werken in teamverband.

Heeft u kennis van het patiëntenrecht of affiniteit met het gemeentelijk domein dan is dat een pré.

Als lid van de Cliëntenraad dient u onafhankelijk te opereren. Dat wil zeggen dat u geen werkrelatie kunt hebben met het Diakonessenhuis.

Meer weten over deze vacature?

Vraag het de Cliëntenraad per mail: cliëntenraad@diakhuis.nl

Zo solliciteer je

Indien u belangstelling heeft voor deze functie dan nodigen zij u uit uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 schriftelijk te reageren naar clientenraad@diakhuis.nl of solliciteer via onderstaande button: 

Misschien ook interessant voor u:

De Personele Unie in het ziekenhuis

Profielenschetsen CR, CCR, DB, onafhankelijk voorzitter

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *