Ontwerpbesluit met regels over de reikwijdte en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz2018.

Ontwerpbesluit over de reikwijdte en inperking van de nieuwe Wmcz2018
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport.
Foto: Ministerie van VWS/ Phil Nijhuis

Op 6 september 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit met regels over de reikwijdte en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz2018.

Minister van Medische Zaken en Sport (MZS), Bruno Bruins, legt per brief het ontwerpbesluit met regels voor aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer krijgt tot uiterlijk 14 oktober 2019 de gelegenheid om eventuele opmerkingen kenbaar te maken.

Na het voorleggen van het ontwerpbesluit aan de Tweede en de Eerste Kamer wordt het ontwerpbesluit voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gestuurd.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 juli 2020, gelijk met het in werking gaan van de wet zelf;. Vanwege de implementatieperiode van de nieuwe wet, van circa een half jaar na publicatie van het besluit, wordt geprobeerd het besluit rond 1 januari 2020 te publiceren.

brief van de minister voor MZS inzake Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad

Het ontwerpbesluit met regels over de reikwijdte en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz2018

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *