Zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht en NCZ starten binnenkort met een pilot waarbij de cliëntenraad optimaal betrokken wordt bij het gastvrijheidsonderzoek. Goede voorbereiding, afspraken en coördinatie zijn van essentieel belang om het onderzoek en de implementatie tot een succes te maken. Zorgkantoor VGZ volgt het onderzoek en is benieuwd naar de resultaten omdat zij ook veel belang hechten aan inzicht in cliëntwaarderingen. Zij zijn ook positief over de mogelijkheden van de Gastvrijheidsbarometer.

NCZ ondersteunt vanuit haar netwerk en kennis de cliëntenraad. De Gastvrijheidsbarometer is voor cliëntenraden een mooie tool om de organisatie te mobiliseren. Zo kunnen zij specifieke vragen laten opnemen over punten waarvan zij denken dat die spelen. Ook kunnen cliëntenraden interviewers leveren voor het afnemen van de vragenlijsten. Dit is voor hen een manier om beter in contact te komen met de cliënten. Want vooral de persoonlijke gesprekken die tijdens een interview ontstaan, leveren waardevolle informatie op. Als de resultaten bekend zijn, geeft dit duidelijke input voor verbeterpunten. Het mooie is dat deze input vooral vanuit de cliënten komt. De cliëntenraad kan de verbeteringen gaan volgen en vinger aan de pols houden bij de implementaties.

De Gastvrijheidsbarometer is een instrument om een dialoog te voeren. Met de juiste vragen kun je in gesprek gaan met cliënten, familie, medewerkers en andere betrokkenen. Om een gesprek goed te laten verlopen, en de juiste informatie te filteren, worden de interviewers getraind en vindt er na 1 maand een follow-up plaats. Wat gaat er goed? Waar loop je tegenaan? etc. Hiermee worden de kwaliteit van de interviews en de resultaten gewaarborgd.

Bij De Blije Borgh worden de cliënten en hun familie/contactpersonen geïnterviewd. Voor beide groepen zijn nagenoeg dezelfde vragenlijsten opgesteld. Hierdoor kunnen de resultaten goed met elkaar vergeleken kunnen worden en de verbeteracties gerealiseerd worden.

Klik hier voor meer informatie over de Gastvrijheidsbarometer van IFC. 

Download hier het persbericht 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *