Het platform Koplopers in de Zorg is een nieuw initiatief met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kruispunt voor informatie op het terrein van management, organisatie en medewerkers. Doelgroep is het hoger kader in de zorg. Veel van de activiteiten zijn daarom gericht op het bij elkaar brengen van mensen en informatie. Het platform Koplopers in de Zorg richt zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het vergroten van het innovatief vermogen van zorgorganisaties. Om dit te bereiken verzamelt en analyseert het platform inspirerende casuïstiek van haar participanten. Om het delen van kennis en van elkaar leren te bevorderen zet het Platform Koplopers in de Zorg een aantal middelen in, te weten: Publicaties, Academy, Researchprojecten en Communities.

De wijze waarop zorgorganisaties zich positio­neren laat zien dat we weer terug gaan naar de bedoeling: zorg is in feite een heel praktisch type dienstverlening. De relatie met de cliënt staat centraal en de kwaliteit van deze relatie bepaalt in veel gevallen de kwaliteitsbeleving van de cliënt. In de afgelopen jaren heeft men onder invloed van het positioneel denken verleerd te kijken naar het individu, alles moest voldoen aan de standaard: ‘one size fits all’, want dat zou de zorg goedkoper maken. Er is een duidelijke omslag binnen de sector te zien en de focus nu is meer en meer gericht op de individuele cliënt en zijn of haar wensen. Dit en meer leest u hier in één van die publicaties “Markt, strategie en portfoliomanagement”.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *