Hardenberg

Ca. 4 uur per maand

16 april 2023

Saxenburgh is op zoek naar een nieuw Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliënten- en Patiëntenraad.


Over Saxenburgh

Vacature Lid RvT op voordracht van de Cliëntenraad Saxenburgh

Saxenburgh biedt een volwaardig pakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en reactivering. Daarnaast werken zij samen met huisartsen en welzijnsinstellingen aan een Vitaal Vechtdal en een Gezond Coevorden. Daarmee willen zij in hun verzorgingsgebied een gezonde levensstijl bevorderen, ziektes voorkomen en zorg leveren waarin een waardig leven van de cliënt en patiënt de belangrijkste drijfveer is.

De Cliënten- en Patiëntenraad

De patiëntenraad praat mee over het beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies over mogelijke verbeteringen bij Saxenburgh.

De cliëntenraad kijkt kritisch naar de organisatie , het management en de zorg van Saxenburgh en adviseert continu over verbeteringen.

De Raad van Toezicht van Saxenburgh

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Saxenburgh. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt conform de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governance Code en de visie op toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beschikt over het vermogen om afstand te houden en is in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming zonder last of ruggespraak.

De Raad van Toezicht van Saxenburgh kent de volgende aandachtsgebieden:

 • Voorzitter
 • Financiën
 • Kwaliteit/medisch
 • Juridisch/HRM
 • Bedrijfskundig
 • Ouderenzorg
 • Verandermanagement/Organisatiekunde
 • ICT/ E-health / Innovatie

Algemeen profiel

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Bestuurlijke kwaliteiten en relevante ervaring
 • Bekendheid met het brede terrein van de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen binnen dit veld
 • Brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk
 • In staat zijn binnen een team te functioneren met behoud van een kritische en onafhankelijke geest
 • Bekend zijn met het verzorgingsgebied van de Saxenburgh Groep en niet werkzaam bij een van de samenwerkingspartners

Download hier het profiel Lid RvT op voordracht van de Cliënten- en Patiëntenraad

Solliciteren

Indien u belangstelling heeft voor deze zetel in de RvT, zien zij uw reactie, vergezeld van een motivatie en Curriculum Vitae, graag tegemoet vóór 17 april 2023.

Uw reactie kunt u richten aan:
Stichting Saxenburgh
t.a.v. mw. H.A.H. Kaasjager (voorzitter Remuneratiecommissie)
Postbus 1, 7770 AA Hardenberg

Of per email richten aan: Hermien Roelofs, Secretaris Raad van Bestuur: h.roelofs@sxb.nl

Ook voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Hermien Roelofs: 0523-276137.

De sollicitatiegesprekken zullen naar verwachting in week 20 en/of 21 worden gepland.

Misschien ook interessant voor u

Samenwerking Raad van Toezicht en de Cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *