Frans Corstens doet een noodkreet per brief aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR omdat hij zonder rijbewijs komt te zitten ten gevolge van incompetent handelen door het CBR. Hij stuurt zijn brief ook aan het Ministerie van I en W en aan Minister Grapperhaus. Het NRC plaats de noodkreet van Frans op vrijdag 26 juli jl. op de Opiniepagina met vele reacties ten gevolg.

Daags voor de publicatie in het NRC kreeg Frans plotseling van alle kanten reacties vanuit het CBR (via sms, e-mail, telefoon en per post). Frans kon nog diezelfde middag zijn rijbewijs ophalen op het Gemeentehuis. Verbazingwekkend. Het kan dus wel..!

Er zijn mensen met een handicap, chronische aandoening en/of 75 jaar of ouder voor wie het rijbewijs het verschil maakt tussen mee kunnen doen of thuis moeten zitten. Veel van deze mensen zitten nu noodgedwongen thuis omdat hun rijbewijs niet op tijd verlengd is. Deze mensen zouden ook een brief kunnen schrijven aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR! Goed voorbeeld doet goed volgen.

Een op handen zijnde regeling zou uitkomst kunnen bieden, ware het niet dat mensen met een ‘relevante aandoening’ buiten deze regeling vallen. Bovendien gaat deze regeling naar verluidt in december in en dat is voor een grote groep gedupeerden toch te laat.

Lees hier onder de brief van Frans Corstens en doe er uw voordeel mee als u tot de gedupeerden behoort!

 

Brief aan de Directeur Generaal van I en W en de Raad van Toezicht op het CBR,

Op 1 sept aanstaande verloopt de geldigheid van mijn rijbewijs. Op die dag word ik 75. Vanwege een al 61 jaar bestaande mid-thoracale dwarslaesie na een ongeval in 1958 zit ik permanent in een rolstoel en ben ik voor vervoer aangewezen op mijn auto met handbesturing. Daar komt bij dat ik in een buitengebied woon waar geen bussen of treinen beschikbaar zijn.
Ik heb sedert sept 1962, dus inmiddels bijna 57 jaar een rijbewijs. Ik reed sindsdien meer dan 1 miljoen kilometer, dus qua afstand 25 keer de aardbol rond. Nooit heb ik een aanrijding of ongeluk gehad, laat staan dat ik een ongeval heb veroorzaakt.
Ik studeerde geneeskunde, werd medisch specialist/internist, vervolgens 25 jaar hoogleraar/afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het RadboudUMC en decaan Geneeskunde van de Radbouduniversiteit in de jaren 2008-2012. Daarna zat ik een jaar in de Raad van Bestuur van het VUmc. Op 69 jarige leeftijd ging ik met pensioen. Thans verricht ik nog activiteiten als bemiddelaar in de bestuurlijke sfeer waarvoor ik over een auto met handbesturing moet kunnen beschikken.

Eind februari 2019, inmiddels bijna 5 maanden geleden vroeg ik om verlenging van de geldigheid van mijn rijbewijs. Daartoe stuurde ik het CBR een “eigen gezondheidsverklaring”. Per brief van 5 maart stuurde een medisch specialist van het RadboudUMC aan het CBR een toelichting op mijn eigen gezondheidsverklaring alsmede een “keuringsverslag voor rijbewijs 75+”. In zijn rapport meldde hij een sedert 60 jaar bestaande stabiele dwarslaesie. Geen andere symptomatologie, afwijkingen of ziekten. Een en ander verliep exact volgens het standaardprotocol van het CBR.
Na 10, na 12 en na 16 weken vroeg ik de afdeling klantenservice van CBR om informatie over de status van mijn aanvraag. Keer op keer kreeg ik, na drie kwartier wachten op telefonische verbinding, te horen dat de reactietermijn verlengd was. Na bijna 20 weken, dus na bijna een half jaar na mijn aanvraag, kreeg ik eergisteren een brief van de medisch adviseur/arts van het CBR met de mededeling dat ik mij voor een keuring moest vervoegen bij een medisch specialist van de maatschap Neurologie van het Rijnstaete ziekenhuis in Arnhem. Argumentatie voor de tweede keuring werd niet vernoemd. Wel meldde de brief en ik citeer: ” de specialist heeft volgens de wet een termijn van 8 weken om het rapport op te stellen. Als wij het rapport van de specialist hebben ontvangen , sturen wij u binnen 8 weken een reactie”. Na de twee termijnen van 8 weken is de geldigheid van mijn rijbewijs per 1 sept. al maanden verlopen. Waarom een tweede keuring nodig was wordt, zoals eerder gezegd, in de brief van de medisch adviseur niet vermeld. Als ervaren medisch specialist vroeg ik mij af of er bij de medisch adviseur sprake is van onkunde op het terrein van dwarslaesies dan wel ambtelijk automatisme c.q. pesterij om de aanvrager opnieuw enkele maanden “kalt zu stellen”. Mijn situatie met dwarslaesie is goed vergelijkbaar met die na amputatie van twee benen: geen functie van de onderste ledematen en uitstekende functie daarboven. Welk onderzoek of keuring bij welke medisch specialist ook gedaan wordt, er komen geen twee nieuwe benen om de pedalen van de auto te bedienen. Ook hij/zij heeft blijvend handbesturing in de auto nodig.
Gisteren maakte ik in mijn handbewogen rolstoel een wandeltocht van meer dan 10 km. Dus mijn arm- en schouderfunctie zijn meer dan 100%. Wat mijn geestestoestand betreft kan ik U melden dat ik onlangs een boek schreef van 250 bladzijden getiteld: “Kroniek van een handbewogen leven”. Het ligt in de boekhandel.

In de landelijke pers las ik over een mogelijke “coulance” regeling. Mocht die er al komen dan zal ik daar, naar ik uit de media begreep, geen beroep op kunnen doen omdat ik een rijbewijs heb met beperkingen in de vorm van handbesturing. Daarvoor zou de coulanceregeling, als die er al komt, niet gaan gelden. Bovendien zou de regeling op zijn vroegst ingaan op 1 december, 3 maanden na het verstrijken van de geldigheid van mijn huidige rijbewijs.

Middels deze brief vraag ik U als Raad van Toezicht op het CBR om hulp die er toe moet leiden dat ik per sept. 2019 over een geldig rijbewijs kan beschikken. Mijn ervaringen in het laatste half jaar wijzen er op dat het CBR zich aan geen enkele redelijke termijn houdt. Dat leidt er toe dat ik met angst en vrees voorzie dat de laksheid en incompetentie van het CBR maakt dat ik na 1 sept. begraven word in mijn eigen huis. Vandaar mijn vraag om uw interventie richting het CBR en wellicht de betrokken minister.

Ik weet van leeftijdgenoten die met hetzelfde probleem worstelen dat breeduit geadviseerd wordt alle vragen op de eigen “gezondheidsverklaring” met NEEN te beantwoorden, zelfs wanneer dit als onjuiste informatie zou moeten worden aangemerkt. Lokt deze overheidsinstelling dit zelf uit door zijn wijze van werken?

Begin sept. heb ik verplichtingen in het buitenland waarvoor ik mijn auto nodig heb. Ingeval ik 15 aug. nog geen zekerheid heb over de verlenging van mijn rijbewijs ben ik voornemens gerechtelijke maatregelen in de vorm van een kort geding tegen het CBR en de nederlandse staat te ondernemen en vragen om verlenging van mjjn rijbewijs en vergoeding van de door mij geleden schade. Dat is mij door twee leden van de Eerste Kamer en een prominent jurist ernstig in overweging gegeven.

Tenslotte zou ik U in overweging willen geven de directie van het CBR te verplichten om periodiek te rapporteren hoeveel mensen door zijn handelwijze ernstig gedupeerd worden. Twee dagen geleden vroeg ik de unit Klantenservice om het email adres van de directie. Ik stelde één vraag en kreeg van twee medewerkers een negatief antwoord. Over efficiency bij het CBR gesproken.

Middels deze brief vraag ik de Raad van Toezicht op het CBR eerst om hulp. Help mij per 1 september 2019 over een geldig rijbewijs te beschikken. Met angst en vrees voorzie ik dat de laksheid en incompetentie van het CBR ervoor gaat zorgen dat ik anders na 1 september levend begraven word in mijn eigen huis.

Met vriendelijke groet,

Prof Dr F H M Corstens

Heeft u vragen omtrent deze open brief van Prof. Dr. F.H.M. Corstens of een soortgelijke situatie, dan kunt u dit melden via redactie@ncz.nl

 

Vergelijkbare berichten

3 reacties

 1. Ja ik heb sinds 1972 MS en wordt iedere 5 jaar gekeurd. 5 jaar geleden via het Regionaal Medisch Tuchtcollege bereikt dat alleen mijn eigen neuroloog in staat is te beoordelen of ik geschikt ben te rijden. Reeds gekeurd en rapportage is gecorrigeerd verzonden door de neuroloog. 4 April 2019 met de aanvraag gestart omdat op
  1 september 2019 mijn BE ongeldig is. Kan nu wederom evenals 5 jaar geleden niet meer meedoen in de samenleving door incompetentie van het CBR..

 2. Inmiddels staat het CBR al maanden onder de raad van toezicht. Nadat ik een klacht heb ingediend verloopt het soepeler ( dus terug lezend op het verhaal van Grappenhuis, het klopt) -> laat je stem horen en dan loopt men makkelijker. In mijn situatie ben ik al 1,5 jaar bezig. Het laatste gesprek met “ mijn contact” verliep voor mij goed maar ik moet niet denken aan de mensen die weer na mij komen. Nml de controle wordt per 1-10 -2019 opgeheven en dan mog we weer 11 tot 21 weken wachten. We vragen niet om een handicap en zeker zoals Grappenhuis gelukkig zijn leven heeft kunnen oppakken. Het is echter schandalig dat het CBR een monoposliposite heeft waardoor je als gewone burger volledig van afhankelijk bent.
  Wat heeft het opgeleverd dat ze ondertoezicht zijn gesteld; niets,! Waarschijnlijk ( ja waarschijnlijk) gaat het per 1-12-2019 in dat personen van 75 jaar en ouder mogen rijden ondanks het verlopen van hun rijbewijs..
  Als wekend mens is het nauwelijks te doen om je in te zetten voor het behoudt van je rijbewijs en normaal te werken. In mijn beroepsgroep kan ik niet op elk moment vd dag mijn telefoon opnemen en om klachten etc naast je werk ( en zeker als minder valide) stee ds te beantwoorden.
  Kortom: CBR functioneerd niet ondanks dat ze onder toezicht staan.. Het is ernstig dat mensen die hun mond opendoen een voorkeursbehandeling krijgen.

 3. B.F.Diehlman

  Ik vraag mij af hoeveel personen zonder enige beperking op hun rijbewijs zitten te wachten.
  Op 12 Februari 2019 is mijn eigen verklaring ontvangen bij het CBR en op 24 Maart is de dokters verklaring
  ontvangen bij het CBR.
  Verder stond er op de site dat ik hier geen rechten aan kon verlenen,mijn rijbewijs is intussen op 26 September verlopen
  Net nu mijn vrouw een operatie heeft ondergaan sta ik met de rug tegen de muur dank zij de incompetentie
  van het CBR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *