Alice Makkinga

Online trainingen, het vergt een omslag van de deelnemer, maar zeker ook van de trainer! Lees hieronder het interview met Alice Makkinga over de Online Leergang Nieuw in de Cliëntenraad

Juist tijdens de pandemie gaat het cliëntenraadswerk gewoon door. Regelmatig starten er nieuwe cliëntenraadsleden. Voor hen verzorgt NCZ-trainster Alice Makkinga de leergang: Nieuw in de cliëntenraad. Sinds kort geeft ze deze in een aangepaste vorm ook digitaal.

De vraag naar de leergang blijft, ook in coronatijd. Daarom is er nu de digitale variant via Teams. Dit vraagt wel om een andere trainingssamenstelling en houding van de trainster en de deelnemers. De leergang heeft dan zeker meerwaarde. Hoe precies? We vroegen het via Teams aan Alice.

Wat wordt er in de leergang behandeld?

“In de basis is de leergang bedoeld voor nieuwe leden. We behandelen de basis van het werk van de cliëntenraad. Na de training kom je goed beslagen ten ijs in de cliëntenraad. Ook nemen regelmatig bestaande raadsleden deel. Zij zien het als een opfrisser. De kosten worden meestal betaald vanuit het scholingsbudget.”

“De leergang is praktisch ingericht en raakt alle facetten van het werkveld. Vanuit de nieuwe wetgeving gaan we dieper in op de medezeggenschapsregeling en waarop je alert moet zijn. Met een handige checklist met aandachtspunten behandelen we het advies- en instemmingsrecht. Ook kijken we naar de rol van de cliëntenraad, Raad van Bestuur en andere betrokken partijen.”

Waarom is de leergang interessant voor (nieuwe) cliëntenraadsleden?

“Je weet straks goed waar je op moet letten en welke rol je speelt. Het is belangrijk dat je je daarbij direct comfortabel voelt. Dat je het cliëntenperspectief voor ogen houdt en kan benadrukken. Van elkaars ervaringen leren we welke punten zinvol zijn om je op te richten. Zo blijft je werk leuk en doelmatig: choose your battles!”

Hoe is de leergang naar digitaal vertaald?

“De training bestond eerst uit drie bijeenkomsten op locatie. Dit is veranderd naar vier online Teams-bijeenkomsten van twee uur. Per bijeenkomst behandelen meerdere behapbare onderwerpen. Ook online zet ik volop in op interactie en zelf aan de slag gaan.”

“Onderling kennis uitwisselen is belangrijk en houdt het leuk. Hiervoor zijn er gerichte thuiswerkopdrachten. Ook heb ik buiten de bijeenkomsten contact met de deelnemers. Bijvoorbeeld al voor de eerste bijeenkomst. Ik vraag iedereen alvast na te de denken over hun eigen instelling, welke vraagstukken daar spelen en wat ze willen leren. Hier gaan we meteen mee aan de slag.”

Wat is het verschil met de klassieke training?

“We behandelen online dezelfde stof, alleen net even anders. Mensen gaan online uit elkaar om in kleine groepjes aan een opdracht te werken. Ik stimuleer nog meer om elkaar buiten de bijeenkomsten (digitaal) op te zoeken en ervaringen uit te wisselen. Online werken vraagt om een andere aanpak van mij als trainer. Deze inspanning is wederzijds en belangrijk voor de fun en het leereffect. Online lessen hebben ook voordelen. De drempel is lager en er is geen reistijd!”

Hoe zien de trainingen er na corona volgens jouw uit?

“Het cliëntenraadswerk blijft belangrijk. Dus deze, en andere NCZ-trainingen, blijven nodig. Ik kijk weer uit naar trainingen op locatie. Dat vind ik zelf het allerleukste. Al bevalt digitaal ook steeds beter. Voor de toekomst voorzie ik combinaties tussen online en offline trainingen. Waarbij offline nog meer gaat om het uitwisselen van praktijkervaringen. Het allerbelangrijkste van ons vak!”

De volgende online Leergang Nieuw in de Cliëntenraad start op 1 april. Er is nog ruimte!

https://ncz.nl/training/online-leergang-nieuw-in-de-clientenraad-2021-ii/

Alice Makkinga als NCZ-trainer

Alice Makkinga is experts in medezeggenschap van cliënten in de zorg en Wmo-burgerparticipatie. Zij traint, ondersteunt en adviseert verschillende organisaties:

  • Cliëntenraden en Raden van Bestuur van zorginstellingen
  • Wmo-adviesraden, beleidsmedewerkers bij gemeenten
  • Medewerkers en coach-ondersteuners bij zorginstellingen of de overheid

 

Naast genoemde expertise heeft zij zich gespecialiseerd in thema’s als: versterken van de kwaliteit van medezeggenschap, teambuilding, effectief vergaderen, invloed uitoefenen en onderhandelen.

De roots van Alice liggen in het jeugd- en jongerenwerk. Na het behalen van de hbo-opleiding sociaal cultureel werk vervulde ze diverse beleidsfuncties en was ze werkzaam als trainer-adviseur bij SBI en Odyssee. In 2007 start Alice haar eigen bureau: Alice Makkinga Ondersteuning & Advies,

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *