PvdA en VVD botsen opnieuw over inspraak in de zorg

De motie zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars die betrekking heeft op de nieuwe WMCZ, is door de minister ontraden. Met als gevolg dat het niet zeker is of deze motie het gaat halen. Dinsdag 10 november wordt er al over de motie gestemd. NCZ gaat alles in het werk stellen om nog voor die tijd politieke partijen te overtuigen om voor de motie te stemmen!

Lees hier de brief van NCZ aan de commissie VWS in de Tweede Kamer met de oproep te stemmen voor motie 52

Download hier nogmaals de brief van NCZ met aanbevelingen voor wetgeving voor cliëntenrechten in de zorg.

Lees verderop in dit bericht ‘motie 52 zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars’ en de reactie van Lea Bouwmeester en Carla Dik-Faber op de argumenten van de minister.

Aankomende week start de de internetconsultatie over de nieuwe wet. Wij houden u op de hoogte zodat ook u hopelijk uw mening zult geven!

Bron: nos.nl

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat minister Schippers verzekerden meer zeggenschap geeft. De minister heeft een wet klaarliggen die patiënten een steviger positie geeft ten opzichte van de zorgverzekeraars. Volgens PvdA-Kamerlid Bouwmeester gaat die wet niet ver genoeg.

Vorig jaar stemden drie PvdA-senatoren tegen de nieuwe zorgwet van Schippers. Zij vonden de macht van de zorgverzekeraars te groot worden. Om de PvdA tegemoet te komen, beloofde VVD-minister Schippers dat ze verzekerden inspraak zou geven om tegenspel te bieden aan de zorgverzekeraars.

Vandaag, tijdens het debat over de begroting, vroeg Bouwmeester aan Schippers om de wet aan te passen. Volgens Schippers is ze te laat met dat verzoek. De wet is bijna klaar en als die moet worden aangepast, zou de invoering worden vertraagd.

Cliënten aansprakelijk

Als de cliënten zeggenschap krijgen, zouden ze ook aansprakelijk kunnen worden voor beslissingen van zorgverzekeraars. “Dat moet eerst juridisch goed uitgezocht worden”, zegt Schippers.

Bouwmeester noemt dat een drogreden: “Als de minister de zeggenschap van cliënten niet wil uitbreiden, moet ze dat gewoon eerlijk zeggen.”

Genoeg kansen

De minister zegt dat de fracties in de Eerste en de Tweede Kamer genoeg kansen hebben gehad om input te leveren voor de nieuwe wet. Ze begrijpt niet waarom de PvdA nu op het laatste moment nog met een wijziging komt.

De Kamer stemt dinsdag over een motie waarin staat dat Schippers de wet toch moet aanpassen.

Bekijk hier de video met de discussie tussen Lea Bouwmeester (PvdA) en minister Schippers

De motie zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars luidt:

PvdA en VVD botsen opnieuw over inspraak in de zorg
Lea Bouwmeester Tweede Kamerlid PvdA
PvdA en VVD botsen opnieuw over inspraak in de zorg
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid Christen Unie

De Kamer, gehoord de beraadslaging

Overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door Zorgverzekeraars,

Overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten belangrijk zijn en een grote bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar,

Overwegende dat de minister nu een wetsvoorstel voorbereid die de positie van patiënten cliënten en verzekerdenraden gaat versterken,

verzoekt de regering in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening, kwaliteit van zorg (inkoop) en besteding van winst. Waarbij ook onafhankelijke ondersteuning en financiering beschikbaar is,

dit eveneens mee te nemen in de consultatie van de wet

en gaat over tot de orde van de dag

Lea Bouwmeester/ Carla Dik-Faber

Reactie van Lea Bouwmeester en Carla Dik-Faber op de argumenten van de minister:

We hebben tijdens de begrotingsbehandeling op veel punten overeenstemming bereikt maar helaas niet op het punt van de versterking van de positie van patienten, cliënten en verzekerden. Dat is voor ons, en voor een groot deel van de Kamer die hier eerder om vroeg, een belangrijk punt.

De minister bediende zich vooral van procedurele punten om negatief over de motie te oordelen.

Wij blijven het belangrijk vinden om aan de voorkant te sturen, door als Kamer nu een richtinggevende uitspraak te doen.

Waarom het risico lopen dat het niet wordt geregeld? En waarom het voorstel niet gewoon mee laten lopen in de internet consultatie, zodat we een oordeel krijgen?

Hierbij puntsgewijs de reacties van Lea en Carla op de argumenten van de minister:

1) Tijdigheid: de Minister gaf aan dat de Kamer te laat is?

Antwoord: Het is geen kwestie van te laat, maar voorkomen dat deze rechten niet in de wet worden opgenomen. Gaat een snel proces boven een goede wet die aansluit bij wensen van mensen?

2) De Minister herkent de wens voor een sterke positie van patiënten, cliënten en verzekerden raden niet?

Antwoord:  onze motie vertaalt de jaren lange wens van patiënten en cliënten, dat hebben ze meerdere malen laten weten. De laatste keer in de ronde tafel van de Kamer over ‘governance’. Meerdere politieke partijen hebben hier in de Kamers voor gepleit.

3) Door de motie aan te nemen loopt de wet forse vertraging op?

Antwoord: willen we een goede die echt wat veranderd voor mensen, of een wet die dat niet doet, maar wel snel in procedure is?

4) Aanpassen van de wet kost heel veel tijd?

Antwoord: aanpassen van de wet hoeft helemaal niet zo lang te duren, heb ik nagevraagd bij een wetgevingsjurist. Het is een kwestie van willen.

5) Aansprakelijkheid cliëntenraden?

Antwoord: we hebben sinds de jaren 60 inspraak bijvoorbeeld bij de OR is dat ook goed  afgedekt, dus waarom zou het hier dan opeens moeilijk zijn? Er kan eenvoudig een artikel worden opgenomen met de omschrijving dat cliëntenraden niet aansprakelijk zijn. Bovendien gaat het om versterken van de positie voor deze raden om in samenspraak een besluit te nemen, dus geen eenrichtingsverkeer.

6) De wet gaat binnenkort de internet consultatie in?

Antwoord: in de motie staat het verzoek deze motie mee te nemen in de consultatie, dat kan zonder probleem, blijkt uit navraag. Je hoeft die wet daarvoor niet aan te passen. Al is aanpassen ook geen belemmering, want het kan snel als men wil Bovendien is de consultatie een extra instrument, geen formeel proces met wettelijke vereisten

7) Aangezien dit een diep gekoesterde wens is vanuit cliënten, patiënten en verzekerden wordt het sowieso nog een keer ingebracht bij de consultatie. Dit vraagt ook een aanpassing.

Conclusie:

Waarom als Kamer het risico lopen dat bestuurders de lobby (zoals afgelopen 20 jaar) winnen, als we het nu kunnen regelen aan de voorkant als Kamer.

De Minister heeft ruimte om het uit te werken, zodat de Kamer over dit geheel kan oordelen. Na de consultatie.

Als de wet nu zonder de voorstellen uit de motie de consultatie in gaat, krijgen we er ook geen  breed oordeel over. Een gemiste kans voor de Kamer.

Waarom zou je de voorstellen uit de motie niet ter consultatie laten gaan? Laat mensen maar in de openbaarheid een reactie geven. Pas dan kan de Kamer over het geheel goed oordelen.

 

 

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *