Alice Makkinga

Trainer

De expertise van Alice Makkinga bevindt zich op het vlak van medezeggenschap cliënten in de zorg en burgerparticipatie in het kader van de Wmo. Zij traint, ondersteunt en adviseert vanuit haar eigen bedrijf Alice Makkinga Ondersteuning & Advies, gevestigd in Ommen, diverse organisaties:
– cliëntenraden en Raden van Bestuur van zorginstellingen
– Wmo adviesraden, beleidsmedewerkers bij gemeenten en
– medewerkers en coach-ondersteuners in zorginstellingen of overheid.
Naast genoemde expertise heeft zij zich gespecialiseerd in o.a. thema’s als: versterken van de kwaliteit van medezeggenschap; teambuilding, effectief vergaderen, invloed uitoefenen en onderhandelen.

De roots van Alice liggen bij het jeugd- en jongerenwerk. Na het behalen van de HBO opleiding Sociaal Cultureel werk vervulde zij diverse beleidsfuncties, was zij werkzaam als trainer-adviseur bij SBI en Odyssee. In 2007 maakt Alice de overstap naar een eigen bureau.
Naast haar werk is zij actief in maatschappelijke functies bij de vakbeweging, in de politiek en kerk.

Zo was zij van 2007 tot 2011 lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Hier heeft zij als Statenlid een bijdrage geleverd aan de commissie Jeugd, Sociale Infrastructuur&Cultuur. En als lid van de gemeenteraad in Ommen (2014-2018) hield zij zich bezig met o.a. Wmo- en Jeugdbeleid. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep.

Woorden die haar typeren zijn: optimistisch, daadkrachtig, helder, netwerker.

www.alicemakkinga.nl

LinkedIn

NCZ