Kamerbrief over wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen

23 dec Kamerbrief over wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen

Kamerbrief over wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen.

Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz) op 25 november jl. heeft Staatssecretaris Martin van Rijn toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de wachtlijst in de langdurige zorg. Deze Kamerbrief gaat specifiek over de analyse die afgelopen maanden heeft plaatsgevonden binnen de populatie wenswachtenden. Klik HIER voor de kamerbrief over de wachtlijst in de langdurige zorg.

Lees ook het rapport naar de actualisatie van de Wachtlijst Wenswachtenden.: Rapportage actualisatie Wachtlijst Wenswachtenden

 

Geen reactie's

Geef een reactie

NCZ