In dit jaarverslag leest u over de activiteiten van Franciscus in 2017. Met groot genoegen kan gesteld worden dat de fusie tussen de twee raden van Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland in 2017 als geslaagd kan worden betiteld. Eensgezind en met enthousiasme zijn de leden van de Cliëntenraad aan de slag gegaan.
De zaken in en rond de beide ziekenhuislocaties, de bestuurlijke ontwikkelingen en de toenemende aandacht voor de positie van de patiënt/cliënt hebben de cliëntenraad het gehele jaar volop bezig gehouden. Alle zaken in het ziekenhuis waarbij het belang van de patiënt in beeld komt door vernieuwing, verandering, bezuiniging of innovatie, moesten besproken worden.
De leden hebben heel diverse achtergronden; dat gegeven maakt het gemakkelijk in de volle breedte van het patiënten belang te adviseren.  Geboortezorg, de nachtsluiting van de Eerste Hulp in Schiedam, de invoering van patiëntgegevens, de lange wachttijen bij de telefooncentrale, de kwaliteit van de warme maaltijden, en de aandacht voor de oudere patiënt waren zaken die de cliëntenraad in het vorige jaar hebben bezig gehouden.
Daarnaast volgt de cliëntenraad nauwgezet de aanpak van de kwaliteit en veiligheid.

De leden van de Cliëntenraad hebben een bepaalde deskundigheid, een gebied waar zij zich in het bijzonder voor interesseren. Om hier zoveel mogelijk van te profiteren zijn er binnen de Cliëntenraad commissies opgezet. Om te lezen om welke commissies het gaat, klikt u HIER.

De raad heeft adviesrecht als het om plannen van de Raad van Bestuur gaat die direct betrekking hebben op de patiënten. De Raad van Bestuur dient hier bij de Cliëntenraad een adviesaanvraag in. Alle adviesaanvragen komen tijdens de raadsvergaderingen uitgebreid aan de orde. Aan de raad wordt dan gevraagd om binnen een bepaalde tijd te reageren. Om onderwerpen en adviezen in te zien, klikt u HIER.

De Cliëntenraad kan zelf een ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur. In sommige gevallen is dit zelfs een “verzwaard advies”. Dit betekent dat de zorgaanbieder alleen van het advies van de Cliëntenraad kan afwijken als hij bij een beroepscommissie voldoende aannemelijk kan maken dat hij hiervoor gegronde redenen heeft. Om voorbeelden van ongevraagde adviezen die aan de Raad van Bestuur zijn voorgelegd in te zien klikt u HIER.

In 2018 zal de Cliëntenraad haar jaarplan verder aanscherpen. Hierin wordt o.a. duidelijk over welke onderwerpen, de Raad van Bestuur advies moet aanvragen bij de Cliëntenraad. Om te zien welke onderwerpen in 2018 op de agenda staan, klikt u HIER.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *