Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sensire

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Sensire

Via de link onderaan dit bericht kunt u het jaarverslag van de Cliëntenraad van Sensire downloaden. De cliëntenraad maakt haar jaarverslag graag openbaar via de website van NCZ. Transparantie staat bij de cliëntenraad van Sensire hoog in het vaandel en zij willen graag hun kennis en ervaring ter beschikking stellen voor andere cliëntenraden!

Belangrijke onderwerpen in 2014

Een belangrijk onderwerp in 2014 was de overdracht van aandelen van Yunio kraamzorg BV aan Naviva. Na een zorgvuldig voorbereid traject is het uiteindelijke advies door de centrale cliëntenraad in nauwe samenwerking met de cliëntenraad van Yunio opgesteld.

Bij wijkzorg lag de prioriteit met name bij het complementeren van de klankbordgroepen en het zoeken naar de nog ontbrekende voorzitters. De klankbordgroepen zijn inmiddels voldoende (her)bezet maar nog niet alle voorzittersposities zijn ingevuld. Dat krijgt de volle aandacht in 2015. Heel plezierig is het om te constateren dat door zowel de wijkverpleegkundigen als de leden van de klankbordgroepen steeds meer invulling wordt gegeven aan de informele klantbijeenkomsten met als titel:’Sensire luistert’. Daarmee zijn we duidelijk op de goede weg!

Bij wonen met zorg ging de aandacht vooral uit naar het nieuwe voedingsbeleid en het beleid met betrekking tot Welzijn nieuwe stijl waarbij de teams samen met familie en vrijwilligers een nieuwe invulling geven aan het welzijn en het welbevinden van bewoners. In 2014 is hiermee een start gemaakt en de implementatie van beide trajecten zal in 2015 worden afgerond.

Naast het proces rond de overgang van kraamzorg naar Naviva heeft de cliëntenraad van Yunio zich in 2014 met name gericht op (de intensivering van) de contacten met de achterban. Verder is binnen de cliëntenraad van Sensire het besluit genomen om jaarlijks het eigen functioneren te evalueren. De eerste evaluatie vindt begin 2015 plaats.

LEES HIER HET JAARVERSLAG 2014 VAN CLIËNTENRAAD SENSIRE

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *