Fusies in de zorg: inhoudelijk beoordelen

NCZ heeft zich in een position paper uitgesproken dat de Zorgspecifieke fusietoets een inhoudelijke toets moet worden waarbij wordt toegezien op de publieke belangen, al dan niet (gebundeld) ondergebracht bij één toezichthouder (b.v. Autoriteit Consument en Markt, ACM). Dit dient echter te worden ondersteund door een verbetering van de positie van cliëntenraden, waaronder verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht bij fusies. De Raad van Toezicht moet zich nadrukkelijker inzetten voor de belangen van alle stakeholders. Ook krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een rol in de beoordeling van een fusie in het kader van ‘goed bestuur in de zorg’. In bepaalde gevallen zouden ook leden- of verzekerdenraden van verzekeraars of WMO-raden van gemeenten zich moeten kunnen uitspreken over het standpunt van hun zorginkoper.

Dit standpunt van NCZ volgt op de vraag van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

hoe kan de positie van de patiënt/cliënt (het publieke belang) nadrukkelijk(er) een plek krijgen in de fusietoets”?

Erik Eijrond heeft namens NCZ de position paper ingediend en heeft namens NCZ deelgenomen aan het rondetafelgesprek ‘Fusietoets zorginstellingen’ die op 29 juni is georganiseerd door de Tweede Kamercommissie VWS.

Henri Dekker, voorzitter Cliëntenraad Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en Jo Gorgels, voorzitter Cliëntenraad Tergooi zaten mede namens NCZ op de publieke tribune.

Het inbrengen van de visie van patiënten/cliënten bij een belangrijk onderwerp zoals bij een fusie of overname ligt voornamelijk bij de cliëntenraad. Natuurlijk zullen de zorgaanbieders en andere stakeholders (zorgverzekeraars, gemeenten, ACM, IGZ) zich ook verdiepen in de mogelijke consequenties voor patiënten/cliënten maar dit is en blijft dan één van de vele onderwerpen die worden meegenomen in hun eigen, vaak bestuurlijke, afweging. De cliëntenraad heeft echter maar één doel: de gemeenschappelijke belangen van de patiënten/ cliënten te behartigen.

Lees hier de position paper van NCZ over de fusietoets 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *