Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht!
klik hier voor het symposium ‘WMCZ preview’

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht!

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en andere koepelorganisaties hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, geleurd en gezeurd bij overheid en politiek voor nieuwe wetgeving voor cliëntenraden. De hoorzittingen, werkbezoeken, brandbrieven en petities lijken niet voor niets te zijn geweest. De beleidsmakers van de afdeling Markt en Consument van het Ministerie van VWS werken nu de conceptwet uit. Naar verluidt zal de conceptwet medio half september ter internetconsultatie komen.

De belangrijkste wijzigingen zijn instemmingsrecht in plaats van adviesrecht, recht op bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning, recht op tijdige informatie en betrokkenheid van de clientenraad bij ingrijpende veranderingen.

Maar ook het enquêterecht zal helemaal in handen van de clientenraad komen (in de huidige situatie kan het enquêterecht ook worden ingezet door een cliënt vertegenwoordigend orgaan). En de Inspectie voor de Gezondheidszorg zal toezicht gaan houden op het uitvoeren van de cliënten medezeggenschap en zo nodig ook handhaven.

Natuurlijk is een wet niet zaligmakend en valt en staat cliënten inspraak met goede communicatie en wederzijds respect. Maar om als clientenraad ‘mee te kunnen komen’ in het huidige zorgklimaat en een volwaardige positie in te kunnen nemen is een krachtige wet een vereiste.

De wijzigingen lijken een oprechte versterking voor cliëntenraden in de zorg. Maar we zijn er nog niet. Het lobbywerk zit er voor het grootste gedeelte op. Nu zijn cliëntenraden zelf aan zet! Minister Schippers heeft toegezegd cliënten actief te benaderen tijdens de internetconsultatie. NCZ zal haar achterban op de hoogte houden van de ontwikkelingen en roept  cliëntenraden op massaal te reageren op de internetconsultatie.

Om cliëntenraden hierbij te helpen en om hen te informeren over de wetswijzigingen kunnen zij op 26 september naar de ‘Wmcz preview’ een symposium met een gevarieerd programma gewijd aan de wetswijzigingen onder leiding van Sabine Uitslag.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *