“Luisteren is de belangrijkste voorwaarde om belangen goed te kunnen behartigen.”

Monica Grasveld, directeur PPP-zorg

Luisteren inzetten voor het verbeteren van zorg

NCZ doet er alles aan om cliëntenraden in de zorg te ondersteunen. Om haar trainings- en coachingsaanbod te verbreden is zij daarom een samenwerkingsverband aangegaan met PPP-Zorg. Deze organisatie streeft naar waardevolle zorg. Uitgangspunt om dit te realiseren zijn de ervaringen over ontvangen en geleverde zorg. Zij hebben allerlei methodieken die cliëntenraden en zorgorganisaties helpen te achterhalen wat mensen echt bezighoudt en waardoor hun verblijf en de zorg verbeterd kan worden. Vervolgens helpen zij hoe je verbeterpunten met zorgmedewerkers, management en de Raad van Bestuur kan bespreken, om te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets verandert.

Duurzame samenwerking tussen NCZ en PPP-zorg
Monica Grasveld, directeur PPP-zorg

Luisterdialogen brengen informatie boven tafel

Als cliëntenraad wil je dat de dagelijkse zorg voor bewoners, patiënten of cliënten zo optimaal mogelijk is. Maar wat is optimaal? Wat vinden de mensen die jij vertegenwoordigt van hun dagelijkse zorg- en leefomgeving? Monica Grasveld, directeur PPP-zorg vertelt hoe zij helpen antwoorden op deze vragen te vinden: “Luisteren is de belangrijkste voorwaarde om belangen goed te kunnen behartigen. Zodra je met cliënten, naasten, vrijwilligers en/ of zorgmedewerkers over een onderwerp aan de praat raakt, beland je echter al snel in een discussie. En dat terwijl iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: goede zorg en prettig wonen.

Het is daarom belangrijk dat zorgontvangers en zorgverleners de ruimte krijgen om elkaars ervaringen te leren kennen. Dat doen wij via luisterdialogen. Tijdens zo’n bijeenkomst zorgen wij dat iedereen, zonder discussie, naar elkaar luistert en dat iedereen kan zeggen wat er volgens hem leeft of speelt. Op deze manier worden vaak kleine dingen ‘tevoorschijn geluisterd’ die op afdelingsniveau spelen. Neem bijvoorbeeld het eten: er is gekozen voor opwarmmaaltijden terwijl mensen aangeven graag ook af en toe vers te willen eten”.

Micro-experimenten zorgen dat dingen al snel verbeterd kunnen worden

Onderwerpen die naar voren komen worden in een vervolgsessie, de ‘oplossingendialoog’ besproken. Deelnemers bedenken met elkaar oplossingen die direct worden omgezet in micro-experimenten. “Door kleine dingen aan te pakken boek je snelle succesjes. En die zorgen direct voor het verbeteren van de ervaringen en de sfeer. In het eetvoorbeeld: wat als personeel, vrijwilligers, naasten en bewoners besluiten om 1 keer per week zelf een maaltijd te koken? Of nog simpeler: misschien is er wel een handige naaste die even de al wekenlang piepende deur wil smeren, waardoor het wachten op de technische dienst niet meer nodig is”.

PPP-zorg traint vaak via het principe: voordoen, meedoen, zelf, zodat voortaan binnen de organisatie in samenwerking met de cliëntenraad luister- en oplossingendialogen kunnen worden opgezet.

Talent gebruiken

“Een ander voorbeeld: bewoners en naasten willen graag wekelijks geïnformeerd worden over activiteiten en het menu. Dit zou je kunnen oplossen door direct te starten met een wekelijkse afdelingsnieuwsbrief, in plaats van te wachten op communicatierichtlijnen en formats vanuit de organisatie. Je hebt het snelst resultaat als je gebruik maakt van het talent dat aanwezig is. Wie zegt dat de teamleider of de afdeling communicatie de tekst moet verzorgen? Misschien is er wel een stagiaire die graag stukjes schrijft. Start met een eerste versie en vraag na de eerste keer meteen wat er beter kan. Misschien is het te moeilijk geschreven, zijn de teksten te lang, is de indeling niet overzichtelijk. Stap voor stap worden verbeteringen doorgevoerd, maar al die tijd wordt er in elk geval meer informatie verstrekt dan daarvoor. Zo ontwikkelt zich in de praktijk een format waar straks andere afdelingen hun voordeel mee kunnen doen”.

Trainingen en persoonlijke coaching voor cliëntenraden

Een cliëntenraad kent zelf ook de nodige uitdagingen. Hoe krijg je goede leden, hoe werk je goed samen, hoe raadpleeg je de achterban, hoe bewaak je je eigen rol en belastbaarheid? Waar richt je je op, hoe stel je prioriteiten? PPP-zorg maakt op basis van de ervaringen en vraag een training of coachingstraject op maat. Ook nu wordt uitgegaan van de verbeterkracht die in het team aanwezig is.

Communicatie

PPP-zorg realiseert zich dat je voor veel onderwerpen het management nodig hebt. Daarom verzorgen ze ook trainingen waarbij cliëntenraden in hun kracht worden gezet om serieus genomen te worden in communicatie met het management.

Overig aanbod van PPP-zorg voor zorgorganisaties

PPP-Zorg biedt daarnaast training, procesbegeleiding of coaching op de volgende gebieden:

Ervaringen uitvragen:

 • Goede vragen maken voor achterbanraadpleging
 • Digitaal ervaringen uitvragen
 • Spiegelgesprekken/klantenpanel

Medezeggenschap cliëntenraden:

 • Visie en Focus: waar wel/geen inspraak over?
 • Bemensing Cliëntenraad
 • Betrekken Cliëntenraad bij kwaliteitsbeleid
 • Persoonlijke belastbaarheid leden Cliëntenraad
 • Effectief vergaderen
 • Begeleiding bij Calamiteiten vanuit het nieuwe veiligheidsdenken Safety-II
 • Teamontwikkeling: samenwerken en communicatie binnen de Cliëntenraad
 • Samenwerken met de OR, VAR, RvB, RvT, regionale samenwerking
 • Persoonlijke coaching
 • Intervisie voor Cliëntenraden

Meer informatie over PPP-zorg

Misschien ook interessant voor u

Contact met de achterban

NCZ trainers

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *