Wie is Smart Floor?

Smart Floor is een bedrijf uit Eindhoven, het product Smart Floor is ontstaan door een idee van een topsport coach. Door slim het lopen van personen te meten, analyseert Smart Floor of er sprake is van verhoogd valrisico. In opdracht van Conny Helder, de huidige minister van langdurige zorg en sport, zijn de Smart Floor valpreventie applicaties gerealiseerd en gevalideerd.

Wat is Smart Floor?

De enige vloer ter wereld die zelfstandig valrisico meet en weergeeft, terwijl senioren over de vloer lopen of hebben gelopen. Nederlandse Hi-Tech innovatie, CE keurmerk, wetenschappelijk gevalideerd.

Waar wordt Smart Floor ingezet en wat levert het op?

Smart Floor wordt ingezet in de eerste- en de tweedelijnszorg; huisarts- en fysiotherapiepraktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen en geriatrische revalidatiecentra. Senioren kunnen frequent worden gemeten. Een meting duurt ongeveer 15 seconden.
Het gebruik van Smart Floor vermindert het aantal valincidenten, doordat bijv. in een verzorgingshuis maandelijks wordt gemeten en adequaat kan worden gehandeld bij verhoogd valgevaar. Daardoor kan veel leed worden voorkomen. Smart Floor meet zelfstandig, zonder dat daar iemand bij hoeft te zijn, dus bespaart veel tijd van verzorgend personeel.
De senioren hoeven geen belastende testen te ondergaan doordat de Smart Floor vloer op een strategische plek in het gebouw is geplaatst. Hierdoor lopen de bewoners er als vanzelf over. Het verplegend personeel, of de huisarts, fysiotherapeut krijgt automatisch een berichtje als een persoon valgevaarlijk loopt en nader moet worden onderzocht.

Hoe verloopt de installatie van Smart Floor?

Smart Floor kan binnen een paar uur worden geïnstalleerd op bestaande vloeren, bij volledige vloerrenovatie en in nieuwbouw. Meestal wordt gekozen voor een Smart Floor van 8m-10m lang en 1,5m breed. Conform de AVG wetgeving gebeurt de data-analyse binnen een Cloud omgeving maar blijven de clientgegevens lokaal bij de zorginstelling.

Inspiratiesessie online of op locatie

Wilt u kennismaken met Smart Floor, hét meetinstrument om ouderen met verhoogd valgevaar vroegtijdig te signaleren óf separate testen uit te voeren voor conditie- en revalidatie informatie, zoals de 10MLT, 6MWT en TUG?
Meldt u zich dan aan bij frans@smartfloor.com met vermelding van uw voorkeurs dag(en) en tijdstip voor de sessie. Na aanmelding wordt een link gemaild voor de online interactieve inspiratiesessie of wordt een afspraak gemaakt voor een presentatie/demonstratie op uw locatie, of bij ons in Eindhoven.

Pdf met informatie over Inspiratiesessie over Smart Floor

Meer informatie

Frans Lefeber, bewegingswetenschapper, frans@smartfloor.com

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *