Met de totstandkoming van het kwaliteitskader wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg.

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Het veld is aan zet, en in het bijzonder de zorgverleners en de zorgorganisaties. Het kader biedt ruimte en vertrouwen om lokaal en contextgebonden invulling te geven aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd kent het kader ook concrete vereisten voor en opdrachten aan de sector om de komende jaren verder te ontwikkelen en het lerend vermogen te versterken. Veel concrete verbeteringen moeten in 2017 nog gestalte gaan krijgen. Nu het nieuwe Kwaliteitskader op 13 januari 2017 door het bestuur van het Zorginstituut is vastgesteld, en daarmee is opgenomen in het wettelijk Register, zijn zorgaanbieders ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren.

De verdere ontwikkeling en implementatie van dit kader heeft goede ondersteuning nodig om de voortgang te bewaken en om recht te doen aan de in dit kwaliteitskader voorgestane richting van leren en ontwikkelen. De regie op dit proces van ontwikkeling en implementatie ligt vooralsnog bij het Zorginstituut, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de sectorpartijen. Om dit te bereiken richt het Zorginstituut een stuurgroep in die de uitvoering van de opdrachten ondersteunt en bewaakt. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de relevante sectorpartijen, inclusief cliënten en zorgkantoren. Ook NCZ is benaderd om mee te denken / te adviseren over het kwaliteitskader.

Klik hier om het gehele document ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ in te zien.
Klik hier voor de tijdlijn van het ontwikkeltraject Kwaliteitsstandaard Verpleeghuiszorg.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *