Podcast: Good governance in de zorg en de Wmcz 2018

In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht bij KienhuisHoving Advocaten) samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt- en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet.

In deze tweede aflevering komt het onderwerp good governance aan de orde. Bestuurders, toezichthouders en cliëntenraden moeten in het licht van de Wmcz2018 samenwerken om uiteindelijk het belang van de cliënt te dienen. Uiteraard wel vanuit ieders een eigen rol, functie en taak. In de podcast bespreken wij het juridisch kader, het speelveld en wat wij tegenkomen in de praktijk. Luister voor een compleet overzicht ook de eerdere podcastaflevering over de medezeggenschapsregeling. Binnenkort zullen ook nog andere afleveringen over de Wmcz 2018 volgen!