Podcast: Medezeggenschapsregeling cliëntenraden: ready to go?

In een korte podcastserie over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) praten Yvonne Nijhuis en Astrid Kiewiet (advocaten gezondheidsrecht bij KienhuisHoving Advocaten) samen met gastspreker Marika Biacsics (directeur Netwerk Cliënt- en-Raad Zorg (NCZ)) bij over diverse onderdelen van deze wet.

In deze eerste aflevering komt de medezeggenschapsregeling aan de orde. Zorginstellingen en cliëntenraden dienen per 1 januari jl. over een medezeggenschapsregeling te beschikken, die de samenwerkingsafspraken tussen hen vastlegt. In de podcast bespreken wij wat we tegenkomen in de praktijk en stellen we vast dat er soms nog wel wat hobbels te nemen zijn. Vaar niet blind op modellen is onze belangrijkste tip. Maar beluister vooral de gehele podcast. Binnenkort zullen ook nog andere podcastafleveringen over de Wmcz2018 volgen!