Workshop Effectieve samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop Effectieve samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht

Workshop over het effectief samenwerken tussen (centrale) cliëntenraad en Raad van Toezicht. Wie heeft welke rol? Welke onderwerpen zijn van belang? etc.

Workshop Effectieve samenwerking Cliëntenraad en Raad van Toezicht 

Effectieve samenwerking cliëntenraad en Raad van Toezicht!
Inhoud

De positie van Cliëntenraden is sterker geworden sinds de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018). Deze wet is op 1 juli 2020 ingegaan en zorginstellingen is tot 1 januari 2021 gegeven om de samenwerking tussen cliëntenraden en zorginstellingen vorm te geven in een medezeggenschapsregeling. Dit jaar -2021- gaat het om concreet invulling geven aan de grotere invloed van cliëntenraden.Deze Webinar gaat over het samenspel tussen de (Centrale) Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Een effectief samenspel met de Raad van Toezicht draagt bij aan het onder de aandacht brengen van het cliëntenperspectief en geeft toezichthouders meer focus op de doelgroep van de zorginstelling.

Van cliëntenraadsleden én toezichthouders horen we regelmatig dat zij het lastig vinden om het samenspel vorm te geven. Met deze Webinar krijgt u inzicht in en instrumenten voor een effectieve omgang met de Raad van Toezicht.

Programma

In deze Webinar komen vier onderwerpen aan de orde:

 1. We beginnen met het speelveld en bespreken de volgende drie vragen:
 • Wat zegt de Wmcz2018 over de relatie van (Centrale) Cliëntenraad met de Raad van Toezicht?
 • Wat staat in de Governancecode Zorg over de relatie van de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad?
 • Waarom is een goede samenwerking tussen de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht belangrijk voor de zorginstelling als geheel?
 1. Als tweede onderdeel krijgen de deelnemers gelegenheid om hun ervaringen met de samenwerking met de Raad van Toezicht te delen.
 2. Als derde onderdeel komen de verschillende rollen van de Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aan de orde.
 • Wat is de rol van resp. Cliëntenraad, Raad van Toezicht en Bestuurder?
 • Hoe pak je je rol als Cliëntenraad op een goede manier op?
 • Wat vraagt dat van de leden van de Cliëntenraad?
 • Wat vraagt dat van de leden van de Raad van Toezicht?

Een vraag die vaak gesteld wordt is of het effectief is om als Cliëntenraad overleg te hebben met de Raad van Toezicht zonder de Bestuurder. Daar gaan we ook op in.

De Webinar wordt afgesloten met het bespreken van instrumenten die de samenwerking effectief maken.

Bij dit onderdeel gaan we ook aan de slag met welke onderwerpen er o.a. van belang zijn om te bespreken met de Raad van Toezicht en hoe vaak en in welke vorm overleg je met de Raad van Toezicht, etc.

Doel/Resultaat
 • Een betere samenwerking met de Raad van Toezicht
 • Inzicht in de verschillende rollen, taken en posities
 • Inzicht in te bespreken onderwerpen
 • Inzicht in vergaderfrequentie, duur, samenstelling
 • Inzicht in de rol van de cliëntenraad
Voor wie
 • (Onafhankelijk) Voorzitters en Leden van (centrale) Cliëntenraden
 • Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners
Uw Trainer

Nader te bepalen

Bijzonderheden

U kunt deze workshop op maat, voor uw eigen organisatie, aanvragen.

Prijs

Op aanvraag

Prijs: 

Op aanvraag

BTW wordt niet berekend i.v.m. CRKBO registratie

Datum en tijdstip:

Op aanvraag

Andere data?

NCZ