Optreden van de cliëntenraad bij een calamiteit

Is het u ook opgevallen dat er steeds vaker melding wordt gemaakt van instellingen die door een bepaalde situatie in opspraak zijn gekomen? Regelmatig lezen wij in de media over wanorde in verpleeghuizen of bijvoorbeeld een falende medisch specialist. Zelfs Staatssecretaris Van Rijn sprak zich dit jaar in alle openbaarheid uit over slechte zorg in verpleeghuizen met naam en toenaam. NCZ volgt al deze ontwikkelingen en staat volledig achter transparantie in de zorg. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat zo’n crisissituatie een cliëntenraad grijze haren kan bezorgen.

Reputatieschade

We zien dagelijks allerlei situaties ontstaan die de reputatie negatief kunnen beïnvloeden. Een afdeling moet worden gesloten, een Raad stapt onverwacht op, op het vlak van de hygiëne en medicatie gaan zaken fout of de cliëntveiligheid is in het geding. Er is bijna geen enkele zorginstelling die er niet eens mee te maken krijgt. Krijgen de media hier lucht van, dan is het goed mogelijk dat de situatie volop aandacht krijgt en wordt de reputatie van uw instelling op de proef gesteld.
Zodra zo’n crisis zich voordoet voert de instelling vaak (als enige) het woord. Bang als men is voor tegenstrijdigheid en negatieve beeldvorming, stelt men één woordvoerder aan die de pers te woord staat. Zal de nuancering van deze woordvoerder neigen naar de organisatie of naar de cliënten? De pers is echter in meerdere meningen geïnteresseerd en weet ook de cliëntenraad feilloos te vinden.

De mondigheid van volwassen cliëntenraden

Zoals staat beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) hebben cliëntenraden o.a. recht op informatie, op overleg en recht om te adviseren. Dit geldt zowel voor interne-  als externe communicatie. Dus  de media en zéker met de achterban. Het is niet alleen het doel van de cliëntenraad, maar zelfs haar plicht om het belang van de cliënten in de breedste zin van het woord te behartigen. U heeft dan ook het volste recht als volwassen raad om uw mening te geven als daarom bijvoorbeeld door de media wordt gevraagd.

Kennis van crisismanagement

Precaire situaties vragen om daadkrachtig optreden. Binnen de cliëntenraad moet eenduidig besloten worden welk standpunt zal worden ingenomen. Hoe dit vervolgens te vertalen en naar buiten te brengen kan een lastig issue zijn. Hoe ga je op een positieve manier om met de verschillende belangen en hoe blijf je on speaking terms met de verschillende partijen zonder dat je je eigen standpunt geweld aan moet doen. Zaken waar u in elke crisissituatie mee te maken krijgt. Dat vraagt om crisismanagement en deze kennis is niet altijd aanwezig binnen een cliëntenraad. 

De training ‘Cliëntenraad en calamiteit’

NCZ biedt cliëntenraden trainingen en workshops aan die niet alleen de basis leggen voor een goed functionerende raad, maar ook ingaan op de actualiteit. De training ‘Cliëntenraad en calamiteit’ is hier een voorbeeld van. De positie van cliëntenraden wordt dankzij de vernieuwde Wmcz (lees meer hierover op onze nieuwspagina) versterkt en dit betekent meer mogelijkheden om slagvaardig op te treden tijdens calamiteiten. Tijdens deze training leert u onder andere welke maatregelen u op voorhand kunt nemen, hoe u omgaat met de pers en lastige vragen en hoe u schade aan de reputatie kunt minimaliseren.

KLIK HIER VOOR DE CURSUS CLIENTENRAAD EN CALAMITEIT

KLIK HIER VOOR DE WORKSHOP CLIËNTENRAAD EN KLACHTEN EN GESCHILLEN IN DE ZORG