Cursus In- en externe communicatie

Cursus In- en externe communicatie

 500,00

Verkennen van de mogelijkheden om zowel de interne communicatie als de communicatie met de omgeving van de cliëntenraad te verbeteren.

In- en externe communicatie

De hoofdactiviteit van een cliëntenraad is communiceren
Inhoud

De leden communiceren met elkaar, met de RvB, mogelijk met andere cliëntenraden of de centrale cliëntenraad en, niet te vergeten, met de cliënten. Met al deze doelgroepen verloopt de communicatie anders en bij iedere doelgroep kunnen andere communicatiemiddelen worden ingezet. Brieven, gesprekken, enquêtes, mail, social media, informatieprotocol. Wat gebruik je in welke situatie.

Doel:

Verkennen van de mogelijkheden om zowel de interne communicatie als de communicatie met de omgeving van de cliëntenraad te verbeteren.

Werkwijze:

Thema’s die besproken worden zijn onder andere:

  • Hoe bepaal je een duidelijk doel voor je communicatie
  • Welke wijze van communiceren past het beste bij de verschillende doelgroepen
  • Waarvoor zet de je verschillende communicatiemiddelen in
Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

Voor wie
Bijzonderheden

Aan het eind van de bijeenkomst heeft u een start gemaakt met een communicatieplan voor uw cliëntenraad.

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

Nader te bepalen

Andere locatie?

NCZ