Jaarverslag cliëntenraad stichting De Goede Zorg

Jaarverslag cliëntenraad stichting De Goede Zorg

Vorig jaar schreven wij: 2015 is het jaar geworden van ervaringen die de grote veranderingen in de zorg teweeg hebben gebracht. Dagelijks hoorden we, lazen we en zagen we de gevolgen. Leegstand in woonzorginstellingen, faillissementen van thuiszorgorganisaties. Om hulp roepende ouderen en mensen die afhankelijk  zijn van huishoudelijke zorg en…

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Ziekenhuisgroep Twente
|

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Ziekenhuisgroep Twente

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Ziekenhuisgroep Twente Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2014-2015 van de cliëntenraad van de Ziekenhuisgroep Twente aan. Samenvattend treft u in het jaarverslag aan waarvoor de cliëntenraad er is, wie er lid zijn en de activiteiten over de genoemde jaren. De leden van de cliëntenraad houden…

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad
|

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad De cliënt is het uitgangspunt voor de zorg en de dienstverlening. Om in deze ontwikkeling mee te gaan werkt De Zorggroep verder aan het toekomstbestendig inrichten van de organisatie. Kwaliteit en veiligheid staan onverminderd voorop. Het opnieuw inrichten van de organisatie is een uitdaging…

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog
|

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog In ons jaarverslag leggen wij als Cliëntenraad van Stichting De Waalboog, net als in voorgaande jaren, verantwoording af over onze activiteiten in 2015. Uitgangspunt hiervoor is vooral de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een adviesrecht of een verzwaard adviesrecht van…

End of content

End of content