NCZ aanbevelingen wetgeving cliëntenraden

De afgelopen weken hebben vertegenwoordigers van cliëntenraden van diverse zorgaanbieders, aangesloten bij NCZ, zich beraden op de verdere ontwikkeling van het beleid op het gebied van medezeggenschap van cliënten in de zorg. Als uitgangspunt heeft NCZ de brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 2015 genomen.

Naar aanleiding van bovengenoemd beraad zijn een aantal aanbevelingen opgesteld en per brief aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. Edith Schippers, gestuurd. Evenals aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer, de Directie Markt en Consument van VWS en andere patiënten (belangen) organisaties zoals Patiëntenfederatie NPCF, LOC zeggenschap in zorg,  NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), RVZ (Raad voor de Volksgezondheid), de Consumentenbond en Ieder(in).

Wij hebben ervoor gekozen om onze suggesties en aandachtspunten volgens de door de minister en staatssecretaris genoemde vier speerpunten uit te werken:

  1. Aanscherpen verantwoordelijkheden over en weer van bestuurders en toezichthouders;
  2. Versterking extern toezicht en aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid;
  3. Optimaliseren van checks and balances langs de weg van medezeggenschap;
  4. Stimuleren van (debat over) goed bestuur.

De brief is vervolgens door Erik Eijrond opgesteld. NCZ is Erik erg dankbaar!

Download hier de aanbevelingen van NCZ over nieuwe wetgeving voor cliëntenraden

Wij hopen dat onze aanbevelingen meegenomen worden in het Algemeen Overleg Good Governance op 29 april a.s. van 10.00 – 13.00 uur in Den Haag. Deze commissievergadering in de Tweede Kamer is openbaar!

 

 

 

 


Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *