Gezond en lekker eten is zoveel meer dan alleen wat er op je bord ligt. Eten neemt een belangrijke plaats in het dagelijks leven in, en heeft een grote invloed op je welzijn en welbevinden. Zeker in de zorg, waar eten vaak hét sociale moment van de dag is. Zo maak je écht het verschil richting de cliënt, een goed welzijn en een duurzaam herstel.

Dit kwartje valt steeds vaker in de zorg. Na een lange trend van ‘voeding als sluitpost van de begroting’, poppen goede eet- en bijbehorende welzijnsinitiatieven overal weer op. Dit wordt mede aangejaagd door de geldende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Stichting Eten+Welzijn staat zorgorganisaties en –professionals bij met hun kennis, kunde en netwerk. Verder ondersteunen ze de implementatie van nieuwe inzichten op het gebied van eten en welzijn.

Wat doet Stichting Eten+Welzijn?

Anton François is één van de oprichters van de stichting. Samen met Rudi Crabbé is hij vier jaar geleden Eten+Welzijn gestart. Anton: “We zijn een onafhankelijk platform dat streeft naar gezonde en duurzame zorg. Er is veel kennis en nieuwe initiatieven voor handen. Wij proberen dit te bundelen en voor iedereen toegankelijk te maken.”

“We ondersteunen zorgorganisaties en overheden onder meer met de thema’s duurzaam eten en welzijn, een gezondmakende omgeving, patiënt empowerment en cliëntgericht werken. Hierbij is er extra aandacht voor de mensen die de zorg ontvangen. Want gezonde voeding draagt bij aan het behoud van de conditie en het herstel. Verder is het betaalbaar en creëert het meerwaarde in de vorm van welzijn.”

“Ook helpen we zorgorganisaties met het uitstippelen van vernieuwend beleid rondom eten en welzijn. Hierbij volgen we de kwaliteitsindicator ‘aandacht voor eten en drinken’. Om dit slim uit te voeren hebben we het praktische beleidsinstrument ‘Proef! Zorg en Welzijn met sterren’, ontwikkeld.”

“Als zorgorganisatie kun je hier je positie mee bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen. Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen.”

Wat verstaan jullie onder duurzame zorg?

Anton: “Als je nog kunt meebepalen over naast wie je bij het eten wilt zitten en of je de jus op of naast de aardappelen wilt hebben, is dat een belangrijk ‘welzijnsstapje’ vooruit. Want gezondheid en duurzaamheid gaan over de kwaliteit van leven, de mate van controle over je eigen leven en de mogelijkheden om die kwaliteit in de toekomst te borgen. Binnen gezonde voeding staan de mensen en hun welzijn centraal.”

Hoe werken jullie samen met cliëntenraden?

Anton: “Wij zijn in zowel de cure als de care actief. Een belangrijk onderdeel van ons gedachtengoed is het preventie-akkoord 2030, waarbij we streven naar substantieel minder suiker en zout in het eten. Gezonder eten dus! Hierin trekken we samen op met cliëntenraden. We spreken ze regelmatig en vinden het leuk om kennis, kunde en ons netwerk te delen.”

“Verder is het belangrijk dat cliëntenraden betrokken zijn en blijven bij het beleid in zorgorganisaties. Vanuit Proef! kunnen we bijvoorbeeld een nulmeting maken op het gebied van eten en welzijn, gekoppeld aan doelmatige interventies. Er is een praktisch kwaliteitsplan waarmee iedereen verder kan, zowel de bestuurders als de cliëntenraad.”

Welke mooie successen hebben jullie al geboekt?

Anton: “We zien dat onze aandachtspunten hoog op de agenda staan. Dit komt mede door nieuwe inzichten die we hebben opgedaan tijdens de coronapandemie. Ook het belang en het welzijn van de cliënt worden steeds belangrijker.”

“Dit zijn mooie ontwikkelingen, maar er zijn nog genoeg verbeteringskansen. Om alle partijen extra te inspireren hebben we het prachtige ‘Inspiratie Kookboek Eten + Welzijn’ gemaakt. Vol met recepten van koks en chef-koks van veertien ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast is er het mooie initiatief ‘Vier keer beter’, waar patiënten zelf zien welke voeding gezond en goed is voor hun herstel of ziektebeeld.”

Zie ook:

Omarm vers en gezond eten en drinken in de gezondheidszorg

Hans Everse, Inspirerend executive chef en adviseur Gezond Eten

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *