De werkgroep Kwaliteitskader Ouderenzorg werkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg. Tijdens de praktijkverkenning is ook NCZ  geconsulteerd over het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg. De werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden namens ActiZ, BTN, NPCF, Verenso en V&VN. 

De titel van het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg luidt: ‘Kwaliteit in Dialoog.’

Kwaliteit in Dialoog is een richtinggevend kader voor het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg. Het is opgezet als middel om het goede gesprek te voeren, met alle partijen. Het startpunt van het kader ligt radicaal bij de cliënt: het kader beschrijft vanuit het perspectief van de cliënt de elementen van goede zorg en wat er toe doet, en normeert vandaar uit wat nodig is voor professionals en organisaties om  tot goede zorg te komen. Hiermee geeft het kader richting aan de verantwoording van de zorgorganisatie.

Het concept is beschikbaar in de vorm van een consultatiedocument.

Download hier het concept Kwaliteitskader Ouderenzorg 2016

 

Vergelijkbare berichten