Vergoeding en Facilitering cliëntenraad

Wij ontvangen veel vragen van cliëntenraden en zorginstellingen over wat zoal gebruikelijk is qua vergoeding en facilitering voor de (centrale) cliëntenraad. Steeds weer luidt het antwoord hierop dat er geen eenduidig antwoord is. Omdat de verschillen per sector, per organisatie én per cliëntenraad ver uiteenlopen en het overal anders wordt ingevuld. Om toch te komen tot een leidraad, gebaseerd op de bepalingen in artikel 6 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018):

  • 6.2: De instelling staat een cliëntenraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover zij beschikt en die de cliëntenraad voor de vervulling van zijn werkzaamheden redelijkerwijs nodig heeft.
  • 6.3. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de werkzaamheden van de cliëntenraad, waaronder de kosten die verband houden met scholing, onafhankelijke ondersteuning en het voorleggen van een geschil of een verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden, komen ten laste van de instelling.
  • 6.4 De instelling kan in overeenstemming met een cliëntenraad de kosten die de cliëntenraad in enig jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat de cliëntenraad naar eigen inzicht kan besteden.

en rekening houdend met alle verschillen, hebben wij een enquête gehouden.

Het doel van onze enquête was inzicht te krijgen in de volgende zaken:

  • Welke bedragen en faciliteiten cliëntenraden ontvangen.
  • Of er daarnaast nog meer door cliëntenraden kan worden gedeclareerd.
  • Of, waar en wanneer er extra vergoedingen worden uitgekeerd.
  • Welke verschillen er zijn per zorgsector.
  • Welke verschillen er zijn per rol binnen de cliëntenraad.
  • En hoe zaken zijn afgesproken en vast gelegd.
Vergoeding en Facilitering van de cliëntenraad

Kortom, we wilden veel weten en hebben daarom een uitgebreide enquête opgesteld met veel ruimte voor open antwoorden. Dat maakte de uitwerking niet eenvoudig!
Vergoeding en facilitering van de (centrale) cliëntenraad is en blijft maatwerk. Toch hopen wij met deze uitkomsten enige inzichten te bieden.


DOWNLOAD HIER DE UITKOMSTEN VAN DE ENQUETE VERGOEDING EN FACILITERING CLIENTENRAAD

Als bijlage bij dit rapport leveren wij een ‘Richtlijn en handreiking voor vergoeding en facilitering van de
cliëntenraad’.

DOWNLOAD HIER DE RICHTLIJN EN HANDREIKING VERGOEDING EN FACILITERING CLIENTENRAAD

Voor vragen of hulp bij het bepalen van de vergoeding(en) en/of facilitering(en) voor de (centrale) cliëntenraad of raden kan NCZ natuurlijk benaderd worden. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Misschien ook interessant:

Model Medezeggenschapsregeling

Model huishoudelijk reglement