Als groep zelfstandig verdergaan met intervisie

De grootste drijfveer om deel te nemen aan Intervisie is het kunnen sparren met collega’s die je echt begrijpen, omdat ze hetzelfde werk doen. De tweede reden is dat je enorm veel van elkaar kan leren!

Eén van de groepen cliëntenraad-ondersteuners die de Online Intervisie volgde bij NCZ, is als groep zelfstandig door gegaan. De deelnemers vertellen ons dat dit mogelijk is, omdat ze geleerd hebben om gestructureerd en volgens diverse methoden feedback te vragen en krijgen.

Dingen delen brengt je verder

Het is niet vanzelfsprekend dat een groep na het NCZ-traject samen verder gaat. De groep vertelt: “Tijdens de NCZ-bijeenkomsten was iedereen heel eerlijk en open. Door ons kwetsbaar op te stellen en emoties en zwakke punten te delen, weten we wat we aan elkaar hebben en hebben we elkaar leren waarderen. Er is verbinding ontstaan, maar de onderwerpen in de intervisie blijven wel werk gerelateerd.”

Professionele begeleiding noodzakelijke basis om zelfstandig verder te gaan

Alle deelnemers zijn het erover eens dat zonder de professionele opstart van NCZ, een intervisiegroep waarschijnlijk snel als los zand uit elkaar zou vallen. Ze borduren nu voort op het regime en de geleerde interventiemethoden die in de training werden gebruikt. “Elkaar kennen is geen voorwaarden voor een zelfstandige intervisiegroep. Maar de basis die je in de begeleide intervisie van NCZ leert wel.”

Werken volgens aangeleerde structuur en methoden

De intervisie vindt nog steeds online plaats. Een pre, want zo vind je makkelijker een datum waarop iedereen kan en gaat er geen tijd aan reizen verloren. Per bijeenkomst is een van de deelnemers procesbegeleider. Een ander brengt een casus in. De bijeenkomst wordt gestart met een “hoe gaat het” rondje. De ingebrachte casus wordt daarna behandeld volgens  dezelfde werkwijze als in de training. Er is overigens qua onderwerp wel flexibiliteit: “Als iemand aangeeft dat hij er helemaal doorheen zit, kan zij dit melden in onze app-groep. Dan wordt haar casus op de agenda gezet. Of misschien doen we er dan wel twee.”

Steun aan elkaar zorgt voor doorgaande leerlijn

De nauwe contacten hebben er ook al eens toe geleid dat twee deelnemers een wandelafspraak maakten om even te sparren. “Wij hebben geen idee hoe lang we ermee doorgaan, maar voorlopig brengt het ons elke keer nieuwe inzichten.” Dit geldt helemaal voor een van de deelnemers die nu werkt als Ambtelijk Secretaris zonder daarvoor de opleiding gevolgd te hebben. “Ik was wel bekend met het werken voor een inspraak orgaan, maar het werken als ASC in een zorginstelling is heel specifiek. Door de intervisie leer ik niet alleen hoe ik dingen beter kan aanpakken, maar doe ik ook heel veel feitelijke kennis op.”

Misschien ook interessant

Coaching voor de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Interview met Marjolein Sagel over online Intervisie

Beroepsorganisatie ASC

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *