Word jij de nieuwe ambtelijk ondersteuner voor de Cliëntenraad?

Ter ondersteuning van de Cliëntenraad zoekt Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een Ambtelijk ondersteuner voor 20 uur per week in Groningen

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) is bepaald dat cliëntenraden recht hebben op onafhankelijke ondersteuning.

Wie ben jij?

Jij bent een betrokken, onafhankelijke en professionele ambtelijk ondersteuner die onze cliëntenzorg een warm hart toedraagt. Je voelt je betrokken bij de cliënten en de kwaliteit van zorg. Jouw aandacht en inzet zijn gericht op de kwaliteit van het cliëntenraadswerk. Jij bent in staat om zowel actuele als nieuwe ontwikkelingen in de organisatie betekenis te geven binnen de medezeggenschap en de Cliëntenraad (CR) in positie te brengen om de gemeenschappelijke belangen van cliënten en cliëntgroepen te behartigen. De wettelijke taak, dat wil zeggen de constructieve uitvoering van het advies- en instemmingsrecht, staat voorop. Jij gelooft erin dat voor de CR een goede verstandhouding met medewerkers en leidinggevenden van VNN van belang is. Het recht van de CR om zijn eigen, onafhankelijke werkwijze te bepalen heeft jouw prioriteit.

 De Cliëntenraad

VNN hecht veel belang aan medezeggenschap. De Cliëntenraad (CR)  komt op voor alles wat belangrijk is voor de mensen die zorg krijgen van VNN. De leden van de CR, die als vrijwilliger zitting hebben in de raad, zijn betrokken en ambitieus. Bij alle plannen en ontwikkelingen binnen VNN vragen ze naar het belang van de plannen voor de cliënten en geven op basis van hun oordeel uitvoering aan hun advies- en instemmingsrecht. De CR overlegt daarover met de Raad van Bestuur van VNN, denkt mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn en kan betrokken worden bij werkgroepen en projecten. De CR ziet zichzelf als partner die vanuit het perspectief van de cliënten nuttige en bruikbare informatie, ideeën en (on)gevraagde adviezen kan leveren.

Als ambtelijk ondersteuner cliëntenraad val je hiërarchisch onder de directeur P&O. Functioneel word je aangestuurd door de voorzitter van de Cliëntenraad.

De positie van de ambtelijk ondersteuner is neutraal en onafhankelijk tijdens het overleg van de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. Je bent geen lid van de Cliëntenraad.

 De functie

 • Je biedt beleidsmatige ondersteuning aan de Cliëntenraad, zoals in de voorbereiding van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken.
 • Je verstrekt informatie en/of geeft adviezen over wet- en regelgeving (Wmcz 2018), procedures en communicatie van de Cliëntenraad (intern en extern). Tevens bewaak je de naleving van deze wet- en regelgeving en procedures.
 • Je begeleidt de leden van de Cliëntenraad in hun taak. Je adviseert over voor hen relevante deskundigheidsbevordering.
 • Je signaleert ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die relevant zijn voor de cliëntparticipatie, verzamelt informatie hierover en informeert de Cliëntenraad.
 • Je ondersteunt de secretaris van de Cliëntenraad bij correspondentie en administratieve werkzaamheden.

Wat vragen zij van jou?

 • Je beschikt over een relevant hbo-diploma.
 • Het is een pre als je relevante medezeggenschap werkervaring hebt en over actuele kennis van wetten en procedures op het gebied van cliëntmedezeggenschap beschikt, in het bijzonder de Wmcz 2018.
 • Je ziet het belang van medezeggenschap voor het goed functioneren van een organisatie en hebt visie hierop.
 • Je bent communicatief en schriftelijk vaardig en je beschikt over bestuurlijke en organisatorische kennis en sensitiviteit. Je kunt omgaan met tegengestelde belangen, waarbij tact, luisteren en overtuigingskracht belangrijk zijn.
 • Je kunt goed het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Je bent empathisch, positief ingesteld en oplossingsgericht.
 • Integriteit en betrouwbaarheid is voor jou vanzelfsprekend bij het omgaan met vertrouwelijke informatie en de onafhankelijke opstelling en positie.
 • Je bewaart het overzicht en kunt goed plannen, coördineren en organiseren.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

 

Wat bieden zij jou?

 • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 50 (max. € 3.755 bruto per maand op basis van 36 uur).
 • Een dienstverband eerst voor de duur van één jaar met de intentie van een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

 

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie kun je bellen met Deliane Vermey, secretaris Raad van Bestuur, telefoon 088 – 2344326.

 Solliciteren?

Je kunt reageren t/m 18 april 2022 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 25 april 2022.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over VNN

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op hun website.

 

Bekijk ook:

 

Meer vacatures voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

21 september 2022 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

Beroepsorganisatie ASC

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *