Opleiding: Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad®

De Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner (of andere benamingen met dezelfde bedoeling)  is ‘de rode draad voor de cliëntenraad’ of  ‘de spin in het web.’ Hiermee bedoelen wij dat de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad een centrale persoon is die vanuit een strategische positie alles overziet, goed kijkt en luistert, en snel reageert op ontwikkelingen. Hij/zij is de constante factor binnen de cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

De Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad bevindt zich vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Hij/zij overlegt met allerlei mensen in de organisatie en is meestal ook in dienst van de organisatie.

Onze visie is dat de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad, die dus meestal in dienst is van de organisatie, zijn/haar rol en functie onafhankelijk en neutraal moet kunnen invullen.

Op dit moment zijn er al veel cliëntenraden die ondersteund worden door een Ambtelijk Secretaris. In de WMCZ 2018 is professionele onafhankelijke (ambtelijke) ondersteuning, omschreven als een recht voor cliëntenraden. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende mensen worden opgeleid om deze functie goed te kunnen vervullen.

Klik hier voor onze omschrijving en visie op de rol en functie van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.

Ben je Ambtelijk Secretaris en kun je een gedegen opleiding voor het vervullen van je rol, taak en functie gebruiken?

Ben je geschikt voor het beroep Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad en overweeg je een carrière switch?

Dan is deze CPION gecertificeerde, 6-daagse Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner op HBO-niveau misschien ook iets voor jou!

De opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is door de accreditatiecommissie van de SCOOR-RMZO geaccrediteerd voor 10 PE punten. Ambtelijk Secretarissen die als MZ trainer/opleider zijn geaccrediteerd/geregistreerd door het RMZO-SCOOR register komen hiervoor in aanmerking.