Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

(Centrale) Cliëntenraden kunnen kiezen voor professionele ondersteuning van hun werkzaamheden door een ambtelijk secretaris. Zij of de organisatie kunnen een ambtelijk secretaris in dienst nemen. Maar er kan ook gekozen worden voor een externe ambtelijk secretaris. In de nieuwe Wmcz hebben cliëntenraden het recht op professionele ondersteuning.

De taken van de ambtelijk secretaris cliëntenraad kunnen variëren van secretariële hulp bij het opstellen van een agenda of het maken van de notulen tot ondersteuning bij pr beleid of het schrijven van een advies, tot coaching bij teambuilding tot leiding geven aan een ambtelijk secretariaat.

De rol van de ambtelijk secretaris kan variëren van schrijver tot coördinator tot coach tot trainer.

(Centrale) Cliëntenraden kunnen kiezen voor professionele ondersteuning van hun werkzaamheden door een ambtelijk secretaris. Zij of de organisatie kunnen een ambtelijk secretaris in dienst nemen. Maar er kan ook gekozen worden voor een externe ambtelijk secretaris. In de nieuwe Wmcz hebben cliëntenraden het recht op professionele ondersteuning.

De taken van de ambtelijk secretaris cliëntenraad kunnen variëren van secretariële hulp bij het opstellen van een agenda of het maken van de notulen tot ondersteuning bij pr beleid of het schrijven van een advies, tot coaching bij teambuilding tot leiding geven aan een ambtelijk secretariaat.

De rol van de ambtelijk secretaris kan variëren van schrijver tot coördinator tot coach tot trainer.

De positie van de ambtelijk secretaris is neutraal en onafhankelijk tijdens het overleg van de cliëntenraad met de bestuurder, de ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad, maar de maakt wel onderdeel uit van het team van de cliëntenraad. De ambtelijk secretaris is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de cliëntenraad; de constante factor binnen de cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris cliëntenraad zich met het volgende bezig:

  • secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de cliëntenraad uitschrijven en archief beheer;
  • beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
  • informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad (intern en extern);
  • jaarverslag opstellen;
  • bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
  • vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

NCZ wil het beroep van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad meer handen en voeten geven en beter inbedden in de zorg. Dus meer erkenning voor het beroep door middel van een erkende gecertificeerde beroepsopleiding en door middel van belangenbehartiging voor de beroepsgroep. Een betere regeling van ondersteuning voor cliëntenraden in de nieuwe WMCZ 2018 door middel van een bepaling dat cliëntenraden recht hebben op onafhankelijke professionele ondersteuning in de vorm van een Ambtelijk Secretaris en instemmingsrecht hebben op de selectie en de benoeming van deze persoon.

Behalve de beroepsopleiding biedt NCZ ook vormen van intervisie, netwerken, bijscholing en (individueel) advies voor de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.

Download hier twee uitgebreide functiebeschrijvingen voor de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 1 en 2
Download hier het Indelingsadvies van Fwg voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 1
Download hier het Indelingsadvies van Fwg voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 2

Klik hier voor de Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad® CPION gecertificeerd, HBO-niveau