Model werkplan-jaarplan

Als (centrale) cliëntenraad is het zaak zicht te krijgen op veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie waarvoor je actief bent. Zodat je er invloed op uit kunt oefenen, vanuit het cliëntenperspectief.

Medezeggenschap volgt zeggenschap

Het is belangrijk om als cliëntenraad ten eerste een visie op de rol, taak en functie van de cliënten medezeggenschap te hebben. Om te weten wat je als cliëntenraad belangrijk vindt en waar je je kostbare energie aan wilt besteden. Je kijkt daarbij naar de vorm en de visie van de organisatie en probeert (op onderdelen) de visie van de cliëntenraad daarop aan te sluiten. ‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’ noemen we dat. Want ook al is de cliëntenraad een zelfstandig en onafhankelijk orgaan, goede samenwerking met de organisatie is van groot belang voor het slagen als cliëntenraad. En daar is iedereen bij gebaat. De organisatie, die eindverantwoordelijk is voor het goed functioneren van de cliëntenraad, de cliëntenraad die bestaat uit vrijwilligers die hun kostbare tijd zinvol willen besteden en vooral en daar gaat het allemaal om, de cliënten en hun verwanten wiens belangen behartigd worden.

Valkuil

Een grote valkuil voor de cliëntenraad is dat hij zich laat leiden door de agenda van de bestuurder dan wel van de organisatie, waardoor er te veel onderwerpen op het bordje van de cliëntenraad belanden en hij door de bomen het bos niet meer ziet. Ongemerkt ben je als raad het hele jaar druk met het bespreken van alsmaar terugkerende onderwerpen zonder ook maar enige invloed te hebben. Dat is zonde van je tijd!

Speerpunten

Als de visie van de cliëntenraad duidelijk is, is het van belang om je eigen speerpunten te bepalen. Je kunt immers niet alles. Bepaal wat prioriteit heeft. En wat kans van slagen heeft. Ook hier geldt weer ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Kijk naar het meerjarige strategische beleidsplan en het jaarplan van de organisatie en sluit op onderdelen aan. En realiseer je dat speerpunten die totaal buiten het zichtveld van de organisatie liggen, weliswaar belangrijk kunnen zijn voor de cliëntenraad om bewerkstelligd te krijgen, maar dat daar doorgaans veel tijd en energie in gaat zitten en dat invloed en resultaat niet vanzelfsprekend zijn.

Werkplan en jaarplan

Om als cliëntenraad je eigen visie en speerpunten leidend te laten zijn bij het werk, kan een werkplan en jaarplan helpen! Zodat je elkaar scherp kunt houden en met elkaar kunt nagaan of je nog op de goede weg zit. Ons gratis model werkplan kan hier goed bij helpen.

DOWNLOAD HIER HET MODEL WERKPLAN (CENTRALE) CLIENTENRAAD

Voor vragen of hulp bij het bepalen van een visie en/of het opstellen van speerpunten en/of het invullen van het jaarplan/werkplan kan NCZ natuurlijk helpen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Misschien ook interessant:

Cursus Jaarplan cliëntenraad van A tot Z

Workshop lezen begroting