'Een senior man en vrouw bespreken zorgopties in gezellige woonkamer.'

Het kiezen tussen Wlz en Wmo kan ingewikkeld zijn. Een belangrijk feit is dat beide bedoeld zijn voor zorg, maar op verschillende manieren. In dit artikel leggen we uit hoe je de juiste zorg voor jouw situatie kiest.

Samenvatting

 • Wmo helpt mensen thuis met dingen die ze niet alleen kunnen, zoals huishouden en vervoer.
 • Wlz is voor mensen die altijd zorg nodig hebben, thuis of in een zorginstelling.
 • De gemeente kijkt bij Wmo naar wat je zelf kan, terwijl Wlz zorgt voor mensen die 24 uur per dag hulp nodig hebben.
 • Voor Wmo en Wlz betaal je soms zelf een deel, afhankelijk van inkomen en vermogen.
 • Met een pgb kunnen mensen zelf hun zorg kiezen die past bij hun situatie.

Wat is de Wmo?

De Wmo biedt hulp en ondersteuning thuis aan mensen die niet alles zelf kunnen. Dit omvat hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning en begeleiding.

Hulp en ondersteuning thuis

Gemeenten bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp om langer zelfstandig thuis te wonen. Dit kan zijn in de vorm van begeleiding, verzorging of huishoudelijke hulp.

Ook aanpassingen in de woning of ondersteuning bij vervoer vallen hieronder. Mantelzorgers krijgen ondersteuning om de zorg voor hun naasten vol te houden.

De Wmo kijkt naar wat iemand zelf nog kan en hoe het sociale netwerk kan helpen. Als meer hulp nodig is, wordt gekeken naar professionele ondersteuning thuis. Dit maakt deelname aan de samenleving mogelijk en ondersteunt bij dagelijkse bezigheden.

Zo blijven mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen.

Voorwaarden voor hulp vanuit de Wmo

Hulp vanuit de Wmo hangt af van de persoonlijke situatie en zorgbehoefte. De gemeente beoordeelt de behoefte aan ondersteuning en kijkt naar wat het eigen netwerk kan bieden. Het inkomen en vermogen beïnvloeden de eigen bijdrage voor de Wmo-hulp.

Personen moeten in staat zijn om zelfstandig te wonen en actief deel te nemen aan de samenleving om in aanmerking te komen voor hulp vanuit de Wmo.

Overgangsregeling voor mensen met een Wlz-indicatie

Mensen met een Wlz-indicatie die al hulp en ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen, kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat zij niet plotseling hun vertrouwde hulp en ondersteuning verliezen wanneer ze overgaan naar de Wlz.

Het biedt een soepele overgang naar de langdurige zorg, waarbij rekening wordt gehouden met hun bestaande zorgbehoefte.

Wat is de Wlz?

De Wlz biedt langdurige zorg aan mensen met een intensieve zorgbehoefte. Het is anders dan zorg vanuit de Wmo of Zvw.

Langdurige zorg voor mensen met een intensieve zorgbehoefte

Langdurige zorg valt onder de Wlz. Hierbij gaat het om intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Dit kan zowel thuis als in een zorginstelling worden geboden.

Wlz zorgt voor langdurige intensieve zorg, terwijl Wmo gericht is op maatschappelijke ondersteuning in de eigen omgeving.

Verschil met zorg vanuit de Wmo of Zvw

Zorg vanuit de Wmo is gericht op maatschappelijke ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden en begeleiding. In tegenstelling hiermee biedt de Zvw (Zorgverzekeringswet) medische zorg, zoals verpleging en persoonlijke verzorging, die geleverd wordt door bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties.

De Wmo gaat uit van de eigen kracht en het sociale netwerk van de cliënt, terwijl de Zvw vooral medische zorg vergoedt die door wijkverpleegkundigen wordt verleend.

Verschillen tussen Wmo en Wlz

De Wmo biedt hulp en ondersteuning thuis, terwijl de Wlz langdurige zorg voor mensen met een intensieve zorgbehoefte biedt.

Er zijn logische verschillen en botsingen tussen de wetten, en ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz kunnen naast elkaar bestaan.

Logische verschillen en botsingen tussen de wetten

Bij de Wmo wordt nadruk gelegd op deelname aan de samenleving, waarbij ondersteuning gericht is op bevordering van zelfredzaamheid. Aan de andere kant richt de Wlz zich specifiek op langdurige intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht in de nabijheid nodig hebben.

Dit kan leiden tot moeilijkheden bij overgang van zorg en ondersteuning tussen de wetten, vanwege de verschillende benaderingen en doelstellingen.

Ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz naast elkaar

Vanuit de Wmo krijgen mensen ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen, terwijl de Wlz langdurige intensieve zorg biedt aan mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben.

De Wmo gaat uit van maatschappelijke ondersteuning en betrekt het sociale netwerk, terwijl Wlz gericht is op het bieden van langdurige intensieve zorg zonder de betrokkenheid van het sociale netwerk.

Hoe kies je de juiste zorgwet?

Bepaal eerst de zorgbehoefte van de persoon. Bekijk dan de voor- en nadelen van de Wmo, Wlz en Zvw.

Belang van het bepalen van de zorgbehoefte

Bepaal zorgbehoeften nauwkeurig om de juiste zorgwet te kiezen. Een fout in de zorgwet kan leiden tot onjuiste zorglevering. Zorgvuldige bepaling van behoeften vergroot toegang tot passende zorg.

Het vermijdt ook overgangsproblemen tussen de Wmo en Wlz. Voordelen van de Wmo en Wlz kunnen hierdoor optimaal benut worden.

Voor- en nadelen van Wmo, Wlz en Zvw

Voor- en nadelen van de Wmo, Wlz en Zvw zijn belangrijk om te overwegen bij het bieden van zorg.

 1. De Wmo stelt mensen in staat om zelfstandig thuis te blijven wonen met ondersteuning vanuit de gemeente, wat kan leiden tot een gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid voor de cliënt.
 2. Aan de andere kant kan het beroep doen op het sociale netwerk bij de Wmo ook druk leggen op mantelzorgers, waardoor zij last kunnen krijgen van overbelasting.
 3. Wlz biedt langdurige intensieve zorg voor mensen met een zeer complexe zorgvraag, waardoor zij toegang hebben tot gespecialiseerde zorg die niet thuis geboden kan worden.
 4. Echter, de zorg in een instelling bij Wlz kan leiden tot verlies van autonomie en verminderd contact met de buitenwereld voor de cliënt.
 5. Bij Zvw heeft men directe toegang tot medische zorg via de reguliere gezondheidszorgverzekering, waardoor snel ingrijpen mogelijk is bij acute situaties.
 6. Desondanks kan Zvw beperkt zijn in het bieden van langdurige ondersteuning voor chronische aandoeningen, omdat deze wet meer gericht is op curatieve behandelingen.

Belangrijk om rekening mee te houden bij het adviseren en faciliteren van passende zorg!

Mogelijkheid tot zorg op maat via pgb

Met een pgb kunnen mensen zelf zorg inkopen die past bij hun persoonlijke situatie. Het biedt flexibiliteit en maatwerk, waardoor de zorg afgestemd kan worden op specifieke behoeften.

Het stelt mensen in staat om zelf te kiezen welke zorgverlener ze willen inschakelen en op welke tijden de zorg geleverd wordt. Hierdoor krijgen zorgbehoevenden meer regie over hun eigen zorgproces.

Een pgb kan gebruikt worden voor verschillende vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of ondersteuning in het huishouden.

Conclusie

In de keuze tussen Wlz en Wmo is het belangrijk om de zorgbehoefte nauwkeurig te bepalen. Wmo richt zich op maatschappelijke ondersteuning, terwijl Wlz gericht is op langdurige intensieve zorg.

Een pgb biedt mogelijkheden voor zorg op maat. De eigen bijdrage verschilt tussen de twee wetten. Zorgvuldige afweging en advies zijn essentieel bij het kiezen van de juiste zorgwet.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Wlz en Wmo?

Het verschil zit in de soort zorg die ze bieden. Wlz is voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Wmo helpt mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen met ondersteuning zoals maatwerkvoorzieningen.

Hoe weet ik of ik Wlz of Wmo nodig heb?

Je hebt een indicatie nodig om te bepalen of je recht hebt op Wlz of Wmo. Deze indicatie kijkt naar jouw persoonlijke situatie en zorgbehoefte.

Kan ik met beide wetten een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgen?

Ja, zowel binnen de Wlz als de Wmo kun je een persoonsgebonden budget aanvragen. Hiermee kun je zelf je zorg inkopen.

Wat zijn maatwerkvoorzieningen in de context van Wmo?

Maatwerkvoorzieningen zijn speciaal aangepaste voorzieningen of hulp die je vanuit de Wmo kunt krijgen, zoals hulp in het huishouden, aanpassingen aan je woning of vervoersvoorzieningen.

Wat zijn maatwerkvoorzieningen in de context van Wmo?

Maatwerkvoorzieningen zijn speciaal aangepaste voorzieningen of hulp die je vanuit de Wmo kunt krijgen, zoals hulp in het huishouden, aanpassingen aan je woning of vervoersvoorzieningen.