Een ouder echtpaar bekijkt Wlz-zorg papierwerk in een huiselijk kantoor.

Het aanvragen van Wlz-zorg kan lastig lijken. De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt ondersteuning voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je Wlz-zorg succesvol kunt aanvragen.

Samenvatting

 • Begin met het uitvoeren van de Wlz-check op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om te zien of je in aanmerking komt voor langdurige zorg.
 • Vul het aanvraagformulier voor Wlz-zorg nauwkeurig in en voeg alle benodigde documenten, zoals medische rapporten, toe. Stuur dit naar het CIZ.
 • Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen, kan zowel een gemachtigde als de huisarts of gemeente ondersteuning bieden.
 • Het CIZ beoordeelt je situatie en gezondheid om te beslissen of je recht hebt op Wlz-zorg. Er zijn verschillende Wlz-indicaties, zoals indicatie 4 voor mensen die permanent toezicht nodig hebben.
 • Ben je het niet eens met de beslissing van het CIZ? Dan kun je binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Als de beslissing nog steeds niet naar wens is, is beroep aantekenen bij de bestuursrechter mogelijk.

Wat is Wlz-zorg?

Wlz-zorg staat voor Wet langdurige zorg. Deze zorg is er voor mensen die intensieve verzorging, verpleging, begeleiding of permanent toezicht nodig hebben. Denk hierbij aan kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of mensen met een psychische aandoening.

De Wet langdurige zorg helpt hen met de zorg die ze elke dag nodig hebben.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) speelt een grote rol bij Wlz-zorg. Zij beoordelen of iemand recht heeft op deze zorg. Het gaat om zorg die niet tijdelijk is, maar echt voor langere tijd nodig is.

Daarom is het belangrijk dat de aanvraag goed gebeurt.

Het aanvraagproces voor de Wlz-zorg

 1. Het Aanvraagproces voor Wlz-zorg
 • U kunt langdurige zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor langdurige zorg.
 • Het is aan te raden om eerst de Wlz-check te doen om te zien of een aanvraag zinvol is.
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
 • De Wlz-indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ die uw persoonlijke situatie en gezondheid beoordeelt.
 • Het is belangrijk om de benodigde informatie over uw situatie en gezondheid in te vullen op het aanvraagformulier.

Wie kan Wlz-zorg aanvragen?

Je kunt Wlz-zorg zelf aanvragen of door iemand anders laten doen. Lees verder voor meer informatie over het aanvraagproces.

Zelf

U kunt zelf langdurige zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het is belangrijk om de Wlz-check te doen om te zien of een aanvraag zinvol is. Vervolgens vult u het aanvraagformulier in en stuurt dit naar het CIZ voor beoordeling.

Het CIZ zal uw persoonlijke situatie en gezondheid evalueren voordat de Wlz-indicatie wordt afgegeven.

Door iemand anders (gemachtigde)

Een gemachtigde kan de Wlz-zorg aanvragen namens de zorgbehoevende persoon. Het machtigingsformulier moet worden ingevuld en ondertekend door zowel de gemachtigde als de zorgvrager.

Het CIZ zal de aanvraag beoordelen op basis van de ingediende documenten en de situatie van de zorgbehoevende persoon, net zoals bij een aanvraag door de zorgvrager zelf.

Belangrijke informatie en documenten

Belangrijke informatie en documenten zijn essentieel voor het aanvragen van Wlz-zorg. Lees verder voor gedetailleerde informatie.

Wlz-check

Voordat u een aanvraag doet voor Wlz-zorg, is het verstandig om eerst de Wlz-check te doen. Hiermee kunt u zien of het zinvol is om een aanvraag in te dienen. De Wlz-check helpt u bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor langdurige zorg op basis van uw persoonlijke situatie en zorgbehoefte.

Met behulp van deze check kunt u snel en gemakkelijk een inschatting maken of het zinvol is om verder te gaan met de aanvraagprocedure voor Wlz-zorg.

Aanvraag doen

 1. Ga naar de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en download het aanvraagformulier voor de Wlz-indicatie.
 2. Vul het formulier volledig en nauwkeurig in met alle benodigde informatie over de gezondheid en persoonlijke situatie van de cliënt.
 3. Vergeet niet om eventuele bijlagen toe te voegen, zoals medische rapporten en ondersteunende documenten die de zorgbehoefte ondersteunen.
 4. Stuur het ingevulde formulier samen met de bijlagen op naar het CIZ – adres dat vermeld staat op het aanvraagformulier.
 5. Zorg ervoor dat alle contactgegevens correct zijn ingevuld, inclusief een geldig telefoonnummer en e-mailadres voor eventuele follow-up of aanvullende informatie.

Je kunt het aanvraagproces zo soepel mogelijk laten verlopen door alle vereiste informatie volledig en correct in te vullen, en ervoor te zorgen dat je aan alle benodigde documenten hebt gedacht voordat je ze indient bij het CIZ.

Wlz-indicatie

Om langdurige zorg aan te vragen, dient een Wlz-indicatie aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie bepaalt of iemand recht heeft op zware, intensieve zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het CIZ beoordeelt de persoonlijke situatie en gezondheid om te kijken of aan de voorwaarden voor langdurige zorg wordt voldaan. Belangrijk om te weten is dat er verschillende Wlz-indicaties zijn, waaronder indicatie 4 voor mensen die permanent toezicht nodig hebben.

De huisarts kan betrokken worden bij het aanvragen van een CIZ-indicatie voor Wlz-zorg, en ook de gemeente kan helpen met informatie over het aanvraagproces.

Wlz-formulieren

Voor het aanvragen van Wlz-zorg moet u de benodigde informatie over uw situatie en gezondheid invullen op het aanvraagformulier. Er zijn verschillende Wlz-formulieren, afhankelijk van de aard van uw zorgvraag en persoonlijke situatie.

Het invullen van deze formulieren vereist nauwkeurigheid en volledigheid om ervoor te zorgen dat uw aanvraag correct wordt verwerkt door het CIZ. Daarom is het belangrijk om de instructies zorgvuldig te volgen en alle gevraagde documenten bij te voegen om vertragingen in het beoordelingsproces te voorkomen.

Bezwaar maken tegen beslissing

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing over uw Wlz-indicatie, kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit doet u door binnen zes weken na de beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij het CIZ.

In het bezwaarschrift legt u duidelijk uit waarom u het niet eens bent met de beslissing en voegt u eventuele nieuwe informatie of bewijsstukken toe om uw standpunt te ondersteunen.

Het CIZ zal uw bezwaar opnieuw beoordelen en een nieuwe beslissing nemen. Als u ook het niet eens bent met de nieuwe beslissing, dan kunt u beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Het is belangrijk om te weten dat u tijdens deze procedure recht blijft houden op de zorg die is toegekend in de oorspronkelijke beslissing, tenzij er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.

Als u het oneens bent met de Wlz-indicatie, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het CIZ binnen zes weken na de beslissing. Het is belangrijk om duidelijk te onderbouwen waarom u het niet eens bent en eventuele nieuwe informatie toe te voegen.

Conclusie

Zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden voor langdurige zorg en doe eerst de Wlz-check. Vul het aanvraagformulier in met alle benodigde informatie over uw situatie en gezondheid.

Vraag een Wlz-indicatie aan bij het CIZ en betrek eventueel uw huisarts. Vergeet niet dat de gemeente ook kan helpen bij het aanvragen van Wlz-zorg.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik Wlz-zorg aan?

Je vraagt Wlz-zorg aan door een Wlz-indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij beoordelen of je in aanmerking komt voor de zorg.

Wat is een Wlz-indicatie?

Een Wlz-indicatie is een beoordeling door het CIZ die aangeeft dat je langdurige zorg nodig hebt. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Waar vind ik een zorgaanbieder die Wlz-zorg biedt?

Na het krijgen van een Wlz-indicatie kun je een zorgaanbieder kiezen die bij jou past. Je kunt hiervoor terecht bij het zorgkantoor of direct bij een zorginstelling.

Wat moet ik doen als ik Wlz-zorg nodig heb?

Als je denkt dat je Wlz-zorg nodig hebt, neem dan contact op met het CIZ voor een Wlz-indicatie. Daarna helpt het zorgkantoor je met het vinden van de juiste zorgverlening en zorginstelling.